Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Marzena Deresz 26-04-2017 19:00:47

Sytuacja finansowa w ośrodkach doradztwa rolniczego jest wynikiem wieloletnich zaniedbań

Sytuacja finansowa w ośrodkach doradztwa rolniczego jest wynikiem wieloletnich zaniedbań

O doradztwie rolniczym z Krzysztofem Jurgielem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla swiatrolnika.info rozmawia Kalina Brzozowska.

 

O doradztwie rolniczym z Krzysztofem Jurgielem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla swiatrolnika.info rozmawia Kalina Brzozowska.

 

Kalina Brzozowska: Jak Pan Minister widzi przyszłość doradztwa rolniczego w Polsce?

 

Minister Krzysztof Jurgiel – Doradztwo rolnicze w Polsce ma długoletnią tradycję, a jego efektywne funkcjonowanie jest niezbędne dla zapewnienia konkurencyjności rolnictwa na rynku europejskim oraz dalszego rozwoju obszarów wiejskich. W Polsce rolnicy mogą korzystać z doradztwa świadczonego przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze, jednostki naukowe, związki branżowe oraz producentów rolnych, jak i z usług świadczonych przez prywatne podmioty doradcze i firmy oferujące środki produkcji w rolnictwie. Istniejący system doradztwa rolniczego umożliwia rolnikom dostęp do usług doradczych oraz dokonanie wyboru podmiotu doradczego jaki i doradcy.Znaczenie rozwoju systemu doradztwa zostało zaznaczone zarówno w „Programie działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019” jak i w przyjętej przez Radę Ministrów w tym roku „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020”. Rola doradztwa w transferze wiedzy i innowacji została również uwzględniona w Programie Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020. W priorytetach MRiRW na 2017 rok przewidziano opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju doradztwa rolniczego, prezentującej kierunki dalszych działań. Przewiduje się wypracowanie zakresu niezbędnych zmian legislacyjnych w ustawie z dnia 22 października 2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego. W kontekście zadań jednostek doradztwa rolniczego, należy podkreślić rolę prowadzonej przez nie działalności edukacyjnej, informacyjnej i upowszechnieniowej, jak i działań na rzecz  transferu wiedzy i innowacji z nauki do praktyki rolniczej. Wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń, dostosowywanie oferty doradztwa do zmieniających się potrzeb rolników, zapewnienie doradcom odpowiedniego systemu szkoleń i jeszcze silniejsze włączenie jednostek w działania na rzecz transferu wiedzy z nauki do praktyki rolniczej stanowi podstawę dalszego rozwoju doradztwa.

 

Czy docelowo doradztwo rolnicze będzie trybikiem jakiejś większej machiny, czy ODR-y będą częścią innej instytucji?

 

– Obecnie w Ministerstwie trwają prace koncepcyjne i są rozpatrywane różne warianty dotyczące doradztwa rolniczego. Jedną z nich jest możliwość włączenia ODR-ów w struktury Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Sprawy formalno-organizacyjne nie są jednak w tej kwestii najistotniejsze. Istotą sprawy jest zapewnienie rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich profesjonalnego doradztwa i to leży u podstaw wszelkich koncepcji. Ośrodki Doradztwa Rolniczego od lat poszukują możliwości dodatkowego finansowania działalności, gdyż dotacja budżetowa nie jest wystarczająca. Brakuje środków na inwestycje, często na działalność, a doradcy są jedną z najniżej opłacanych grup zawodowych w kraju.

 

Czy nie uważa Pan, że wprowadzenie częściowej odpłatności za doradztwo i szkolenia byłoby najlepszym czynnikiem weryfikującym realne potrzeby i stworzyłoby partnerską sytuację dla obu stron, rolników ubiegających się o poradę oraz doradców obligowanych do jak najlepszego wykonywania usług?

 

– Sytuacja finansowa w ośrodkach doradztwa rolniczego jest wynikiem wieloletnich zaniedbań i zawirowań organizacyjnych. Przypomnę, że w 2009 roku ośrodki doradztwa rolniczego, podlegające pod wojewodów, zostały przekazane pod wojewódzkie władze samorządowe, natomiast dotacja była przekazywana z budżetu państwa. Ten dualizm i niespójność podległości doprowadziły do poważnej destabilizacji organizacyjno-finansowej ODR-ów, o co za tym idzie także deprecjacji pracy i wizerunku tych jednostek. Przejęcie nadzoru Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego przez Ministra Rolnictwa, które nastąpiło pod koniec sierpnia ubiegłego roku, miało na celu stworzenie formalnych podstaw dokonania zmian systemowych w doradztwie rolniczym. Zmiany takie są konieczne i będą konsekwentnie realizowane. W ramach analizy proponowanych rozwiązań, dotyczących funkcjonowania publicznego doradztwa podejmowana jest także kwestia usług nieodpłatnych i usług odpłatnych świadczonych przez ODR. Obecne przepisy określają zadania nieodpłatne jednostek doradztwa rolniczego oraz umożliwiają świadczenie im usług odpłatnych. Oczywiście zakres usług ODR oferowanych nieodpłatnie i odpłatnie będzie poddawany analizie, a ewentualne zmiany zostaną uwzględnione w trakcie prac nad koncepcją rozwoju doradztwa i wynikających z niej zmianach legislacyjnych.

 

Dziękuję za rozmowę

 

Kalina Brzozowska

Opublikował:
Author: Marzena Deresz
O Autorze
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.