Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Świat Rolnika 17-12-2016 20:52:11

System wsparcia bezpośredniego. Idą zmiany

System wsparcia bezpośredniego. Idą zmiany

O zmianach, jakie zajdą w systemie płatności bezpośrednich, poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Najważniejsze z nich odnoszą się do wsparcia związanego z produkcją.

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw ustawy z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o zmianach w systemie płatności bezpośrednich, które zostały wprowadzone tą ustawą, jak również o zmianach, których wprowadzenie jest planowane poprzez zmodyfikowanie rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Nowe zasady zaczną obowiązywać od 2017 roku.

 

Najważniejsze zmiany dotyczą wsparcia związanego z produkcją. Nadal będzie ono realizowane w 4 sektorach produkcji zwierzęcej (młode bydło, krowy, owce, kozy) i 8 sektorach produkcji roślinnej (buraki cukrowe, rośliny wysokobiałkowe, owoce miękkie, ziemniaki skrobiowe, pomidory, chmiel, len, konopie włókniste). W ramach przeglądu funkcjonowania tego instrumentu, wprowadzono zmiany w zasadach przyznawania płatności w sektorze młodego bydła, krów, owiec, roślin wysokobiałkowych, owoców miękkich i buraków cukrowych.

 

Płatności do zwierząt

 

W sektorze młodego bydła i krów zmniejszono maksymalną liczbę zwierząt, do których może zostać przyznana płatność, z 30 do 20 sztuk. Zachowano dotychczasową kopertę finansową. Wprowadzona zmiana ma skierować wsparcie głównie do gospodarstwach, w których następuje systematyczny spadek liczby stad i pogłowia zwierząt, a więc gospodarstw, których sytuacja ekonomiczna jest najtrudniejsza.

 

Dzięki zachowaniu koperty finansowej, w wyniku wprowadzanych zmian stawka płatności dla pierwszych 20 szt. zwierząt w stadzie (zarówno w przypadku młodego bydła jak i krów) będzie wyższa niż w poprzednich latach.  Prawdopodobnie zwiększenie wsparcia obejmie około 82 proc. rolników posiadających ok. 50 proc. krajowego stada młodego bydła oraz około 79 porc. rolników posiadających ok. 43 proc. krajowego stada krów. Zwiększenie wsparcia dotyczyć będzie tej wielkości stad, w przypadku których w okresie 2009-2016 odnotowywano systematyczny spadek liczby stad i pogłowia zwierząt.

 

W Płatnościach do owiec ustanowiono nowy okres przetrzymywania zwierząt kwalifikujących się do wsparcia – od 15 marca do 15 kwietnia roku składania wniosków (zamiast od 20 października do 20 listopada). Tę modyfikacje wprowadzono w związku z postulatami zgłaszanymi przez organizacje zrzeszające hodowców owiec. Ma ona na celu ułatwienie zarządzania stadem.

 

Uproszczono procedurę ubiegania się o wsparcie związane z produkcją w sektorze owiec i w sektorze kóz (tzw. system bezwnioskowy). Zaproponowane rozwiązanie ułatwi rolnikom ubieganie się o wsparcie do owiec i kóz, zwłaszcza w przypadku, gdy liczba zwierząt zgłaszanych do płatności jest duża (z uwagi na brak limitu liczby zwierząt w gospodarstwie, które mogą być objęte płatnością, liczba zwierząt zgłaszanych do płatności często wynosi kilkaset sztuk). Dotychczas konieczne było wypisanie w dołączanym do wniosku specjalnym oświadczeniu wielu numerów identyfikacyjnych. To czasochłonne zajęcie stwarzało ryzyko popełnienia błędu. 

 

Rośliny wysokobiałkowe

 

W miejsce płatności do roślin wysokobiałkowych wprowadzono dwie oddzielne płatności: do roślin strączkowych przeznaczonych na ziarno oraz do upraw paszowych. Zmiany te wynikają z potrzeby zapewnienia krajowej produkcji białka roślinnego na pasze oraz lepszego ukierunkowania wsparcia, uwzględniającego sposób wykorzystania roślin wysokobiałkowych.

 

Płatność do roślin strączkowych na ziarno będzie przysługiwała do powierzchni upraw bobiku, grochu pastewnego, łubinów i soi. Płatność będzie miała charakter degresywny. Wyższa stawka będzie stosowana do pierwszych 75 ha upraw w gospodarstwie, niższa do powierzchni powyżej 75 ha.

 

Natomiast płatność do upraw paszowych będzie przysługiwała do powierzchni upraw roślin wykorzystywanych głównie do produkcji pasz objętościowych (esparceta, koniczyna, komonica, lędźwian, lucerna, nostrzyk, seradela i wyka). Uprawa zgłoszona do wsparcia nie może zostać przeznaczona na zielony nawóz. Płatnością będzie objęte maksymalnie 75 ha upraw w gospodarstwie.

 

Truskawki

 

W sektorze owoców miękkich wsparcie będzie przysługiwało do upraw truskawek.

 

Buraki cukrowe

 

Od 2017 r. wsparcie w sektorze buraków cukrowych będzie przyznawane do powierzchni upraw wszystkich buraków cukrowych, a nie tylko buraków kwotowych. Zmiana jest wynikiem dostosowania instrumentu wsparcia do zmienionych unijnych uwarunkowań prawnych. Od przyszłego roku nastąpi zniesienie kwotowania produkcji cukru.

 

Pozostałe zmiany

 

Poza zmianami w zasadach przyznawania niektórych płatności realizowanych w ramach wsparcia związanego z produkcją, uchylony zostanie wykaz obszarów, które są wykorzystywane głównie do prowadzenia działalności pozarolniczej. Wykaz ten obejmował lotniska, boiska sportowe i pola golfowe. Grunty rolne, na których były położone te obiekty, były wykluczone z płatności bezpośrednich, niezależnie od tego, w jakim stopniu były one wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej. Brak wykazu obszarów automatycznie wyłączonych ze wsparcia zakłada, że w przypadku gruntów, na których – poza działalnością rolniczą – prowadzona jest również działalność pozarolnicza, kierownik biura powiatowego ARiMR, w toku postępowania o przyznanie płatności, będzie każdorazowo oceniał, czy prowadzenie działalności rolniczej nie jest znacząco utrudnione przez intensywność, charakter, okres trwania i harmonogram działalności pozarolniczej. Jeżeli warunek ten będzie spełniony, grunty zostaną objęte wsparciem.

 

 minrol.gov.pl/AZK/Fot. pixabay.com


Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.