Logo Świat Rolnika

Zmęczeni zimą ludzie z końcem marca ze zniecierpliwieniem czekają wiosny. Ta kalendarzowa zaczyna się 21 marca. Nie zawsze jednak pokrywa się to z rzeczywistym nadejściem ciepłych dni, dlatego od wieków symbolicznie przywołujemy wiosnę i żegnamy zimę, topiąc lub paląc słomianą kukłę, czyli Marzannę.

Rybacy Śródlądowi apelują do ministra gospodarki morskiej o zmianę decyzji w sprawie dotacji, które miały trafić do właścicieli stawów, a najprawdopodobniej zostaną przydzielone rybakom morskim, ponieważ resort odpowiedzialny za rybołówstwo chce z tych pieniędzy sfinansować ochronę dorszy.

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.