Logo Świat Rolnika

Na wsiach dzieci są bogate w wiele talentów. W miejscowości Wicie tworzą całą młodzieżową orkiestrę dętą, która działa przy OSP. Ich występu można było posłuchać w czasie Obchodów Święta Ludowego, które odbywały się w Ministerstwie Rolnictwa. Powołanie do życia grupy muzycznej, składającej się z miejscowej młodzieży było inicjatywą Waldemara Wojciechowskiego, który obecnie pełni funkcję kierownika orkiestry.

W branży rolniczej, jak w każdej innej działalności gospodarczej, byt właściciela uzależniony jest od cen i rynków zbytu dla produkowanych surowców. W związku ze wzrostem świadomości konsumentów wzrasta zainteresowanie produktami ekologicznymi. Swiatrolnika.info odwiedził Jacka Jagielińskiego, który w swoim gospodarstwie postawił na ekologię.

Agencja Rynku Rolnego informuje, że już tylko do 25 czerwca rolnicy mogą składać wnioski na rekompensaty do użytego do siewu i sadzenia materiału w kategoriach elitarny i kwalifikowany. – Jeżeli rolnik się pojawi i ma jakiś problem, to proszę mi wierzyć, czy to w naszej Agencji, czy w każdej innej, zawsze uzyska pomoc –  zapewnia Michał Wójciak, dyrektor Działu Interwencji Agencji Rynku Rolnego w rozmowie w swiatrolnika.info

Ponad 120 producentów, których wyroby otrzymały znaki "PDŻ – Poznaj Dobrą Żywność", zaprezentowało podczas pikniku zorganizowanego przez ministerstwo rolnictwa na terenie Wyścigów Konnych Warszawa-Służewiec swoją pyszną ofertę.

Pszczoły to owady, które od lat fascynują ludzi. Dzieje się tak ze względu na fakt, że one same, ich rodziny, a także wytwarzane przez nie produkty to jakość sama w sobie. Bycie pszczelarzem natomiast to nieustająca przygoda i możliwość obcowania ze stworzeniami, od których niejednego można się nauczyć.

"Nie rzucim ziemi skąd nasz ród…" zabrzmiały słowa "Roty" na przywitanie uczestników "Święta ludowego", które odbyło się dziś w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Gospodarz miejsca, minister Krzysztof Jurgiel na wstępie zaznaczył, że uroczystość, która swoją historią sięga ponad 90 lat powinna być obchodzona ponad podziałami i jest świętem całej wsi oraz jej mieszkańców.

Katowice zostały wybrane miastem, w którym odbędzie się szczyt klimatyczny zaplanowany na 2018 rok. Tę decyzję minister środowiska przekazał na wspólnej konferencji prasowej, w której uczestniczyła Sekretarz Wykonawcza Ramowej Konwencji ONZ ws. zmian klimatu pani Patricia Espinosa oraz prezydent Katowic – Piotr Krupa. 

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.