PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Światrolnika.tv /Solidarność Rolników Indywidualnych kieruje 8 postulatów do rządu

Solidarność Rolników Indywidualnych kieruje 8 postulatów do rządu

Autor: Emilia Gromczak 2022-07-01 17:42:00

Na konferencji prasowej Solidarność Rolników Indywidualnych przedstawiła 8 postulatów, które mają na celu poprawę sytuacji w rolnictwie.

Na dzisiejszym prezydium NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” wypracowano postulaty, które mają przyczynić się do poprawy obecnej sytuacji w rolnictwie. Na liście znalazły się m.in. postulat wprowadzenie przez Krajową Grupę Spożywczą interwencyjnego skubu zbóż dla rolników indywidualnych oraz objęcie tarczą antyinflacyjną kredytów rolniczych.

Solidarność Rolników Indywidualnych przedstawia postulaty

Po prezydium Solidarności Rolników Indywidualnych, w którym brał udział minister Ciecióra, rolnicy przedstawili na konferencji swoje postulaty. Pierwszym z nich jest wprowadzenie przez Krajową Grupę Spożywczą skupu interwencyjnego zbóż dla rolników indywidualnych z możliwością dopłat do przechowalnictwa.

"Sytuacja na rynku zbóż jest bardzo trudna. Miesiąc temu KE zdjęła cła zaporowe na zboże ukraińskie. Z ogromnym niepokojem to zboże zaczęło wpływać do Polski. Wiemy, że Polska nie jest w krótkim czasie zdolna wyeksportować ukraińskiego zboża do krajów afrykańskich. Krajowa Grupa Spożywcza posiada spółkę Elewar, która zajmuje się skupem i przetwórstwem zboża. To zboże powinno być skupione. Jeśli rolnicy mają możliwość przechowania, to powinny być dopłaty do przechowania" – mówił Edward Kosmal, Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” w woj. zachodniopomorskim.

Kolejny postulat to wprowadzenie klęski stanu suszy na terenie kraju w związku z występowaniem suszy niemal we wszystkich woj. Następnie Solidarność Rolników Indywidualnych zaapelowała o realizację ustaleń dot. wypłaty środków za szkody suszowe w 2021 r. zgodnie z porozumieniem w Szczecinie. Na liście znalazły się również: wprowadzenie obniżki cen za paliwo rolnicze do produkcji rolnej, przywrócenie funkcjonowania Wojewódzkich Inspektoratów Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolno-Spożywczych, wzmocnienie i wzmożenie granicznych kontroli fitosanitarnej płodów rolnych i produktów z Ukrainy, objęcie tarczą antyinflacyjną kredytów rolniczych oraz wycofanie zarządzanie nr 74/2022 dyrektora generalnego KOWR-u z 8.06.2021 zmieniającego zarządzenie nr 105/22/z w sprawie wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości zasobu własności rolnej skarbu państwa.

"Te postulaty omówiliśmy na dzisiejszym prezydium. Są to bardzo ważne problemy, o których nieraz już mówiliśmy. Staramy się, aby rząd podjął szczególną uwagę na produkcję rolną, który jest dziś wyznacznikiem naszego bezpieczeństwa żywnościowego. Apelujemy o to, aby tarcze ochronne objęły rolników" – mówił Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność”, Tomasz Obszański.

Apel o zmianę zarządzenia 74/2022

Solidarność Rolników Indywidualnych domaga się również wycofania zarządzanie nr 74/2022 z 8.06.2021, zmieniającego zarządzenie nr 105/22/z w sprawie wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości zasobu własności rolnej skarbu państwa.

"W najbliższych 2-3 latach kończą się długoletnie umowy na grunty rolne w naszym kraju. Są to grunty, które w największej części są dzierżawione przez zagraniczne podmioty. Zarządzenie, które zostało wprowadzone 8 czerwca, miało ograniczyć wydzierżawianie tych gruntów gospodarstwom wielkobszarowym. Niestety w naszej ocenie działa to odwrotnie. Duże gospodarstwa mają dodatkową możliwość przedłużenia swoich umów dzierżaw" – tłumaczył Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” woj.opolskiego, Tomasz Ognisty.

"Mamy nadzieje, że wrócimy do tego zarządzenia nr 105 z 2020 r., które będzie premiować gospodarstwa rodzinne i rolników indywidualnych" – dodał.

Czytaj również: NSZZ RI „Solidarność” apeluje o fundusz gwarancyjny dla rolników