PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Światrolnika.tv /Posłowie na ratunek bezdomnym czworonogom

Posłowie na ratunek bezdomnym czworonogom

Autor: Świat Rolnika 2016-11-07 18:12:51
Posłowie na ratunek bezdomnym czworonogom

4 listopada odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przyjęły projekt.

 

 

– Zmiana bardzo mała, ale bardzo ważna, która została zgłoszona przez posłów. Zamierzamy zapobiegać bezdomności poprzez sterylizację i kastrację – poinformował Łukasz Balcer prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

 

Projektodawcy zaproponowali nowelizację ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, ze zm.). Zmiany maja dotyczyć uzupełnienia zakresu zadań własnych gmin o zapobieganie bezdomności zwierząt. Do tej pory było to zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie. Ponadto projekt zakłada, że wyliczenie elementów programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności będzie miało charakter otwarty, a także to, że program ten obejmie plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie.

 

Nadpopulacja zwierząt domowych i ich bezdomności ma kilka przyczyn. Najważniejsze z nich to brak edukacji i wiedzy wśród społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności (z uwzględnieniem sterylizacji i kastracji jako głównej metody zapobiegania niekontrolowanej rozrodczości), a także brak prawnej możliwości wydatkowania środków publicznych na sterylizację i kastrację zwierząt posiadających właścicieli. Gminy nie mają instrumentów prawnych umożliwiających realizację szeroko zakrojonego programu zapobiegającego bezdomności psów i kotów. Wykaz zadań określonych do realizacji jest zamknięty i kładzie nacisk przede wszystkim na opiekę nad zwierzętami.

 

– Trzeba walczyć z bezdomnością. Jest tylko pytanie, czy samorządy, na które będzie położony główny ciężar jeżeli chodzi o organizację tej walki, podołają temu i czy nie będzie to dla nich zbyt duże obciążenie i nie odbije się to kosztem zwierząt –  zaznaczył Mirosław Maliszewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 

Reporter: Paweł Biczak
Zdjęcia i montaż: Barbara Goliasz/swiatrolnika
Fot. swiatrolnika.info