PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Światrolnika.tv /Nagrody w konkursie "Młody Agro-Przedsiębiorca" rozdane!

Nagrody w konkursie "Młody Agro-Przedsiębiorca" rozdane!

Autor: Ewa Zajączkowska-Hernik 2016-12-21 13:22:05
Nagrody w konkursie

Konkursu "Młody Agro-Przedsiębiorca" rozstrzygnięty! Organizatorem była Fundacja Wsparcia Rolnika POLSKA ZIEMIA, a fundatorami nagród Towarzystwo Ubezpieczeń Concordia i Banki Spółdzielcze SGB.

 

 

Inicjatywa była skierowana do słuchaczy szkół o profilu rolniczym z całej Polski. Do udziału zgłosiło się 31 placówek, a zakwalifikowało 24. Do oceny jury trafiło w sumie 30 prac. Spośród ich autorów wyłoniono trzech głównych laureatów i pięć wyróżnień. Uczniowie otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe, a nauczyciele koordynujący projektami gratyfikacje finansowe. Zwycięskie szkoły również nie zostały pominięte – przekazano im elementy wyposażenia sal.

 

Tematem konkursu było "Nowoczesne gospodarstwo rolne". Zadanie polegało na przygotowaniu w 5-osobowych grupach prezentacji multimedialnej przedstawiającej gospodarstwo rolne, które spełnia kryteria dochodowości, innowacyjności i bezpieczeństwa. Podczas oceniania prac komisja punktowała przejawy przedsiębiorczego myślenia i umiejętność zastosowania dostępnych na rynku instrumentów finansowych oraz ubezpieczeniowych służących do zdynamizowania inwestycji rolnej. Można było uzyskać maksymalnie 200 punktów, najwięcej za ciekawy pomysł, pozyskanie funduszy i unowocześnienie gospodarstwa.

 

Inicjatywa odbyła się pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Edukacji Narodowej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Agencji Rynku Rolnego (ARR), Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Laureaci konkursu "Młody Agro-Przedsiębiorca":

1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie,

2. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu,

3. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Namysłowie.

 

Wyróżnienia otrzymali uczniowie z:

1. Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostowie,

2. Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce,

3. Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie,

4. Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brześciu,

5. Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Reporter: Ewa Zajączkowska
Zdjęcia i montaż: Marcin Hernik/swiatrolnika.info
Fot.: Marcin Hernik