O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Światrolnika.tv

20-09-2022

Autor: Karol Pepliński

Huawei i Białowieski Park Narodowy chcą chronić bioróżnorodność

W ramach inicjatywy Huawei TECH4ALL na terenie Białowieskiego Parku Narodowego wdrożono system monitoringu akustycznego, który pozwoli badać wpływ zmian klimatu na lokalną bioróżnorodność.

Rozwiązanie zainstalowane na terenie Puszczy składa się z 70 urządzeń offline o nazwie AudioMoth Edge oraz 3 urządzeń Guardian, które tworzą system czujników akustycznych rejestrujących odgłosy przyrody, w tym wokalizacje różnych gatunków zwierząt. Zebrane w ten sposób dane są przesyłane do platformy chmurowej w celu analizy przez sztuczną inteligencję.

Huawei i Białowieski Park Narodowy chcą chronić lokalną przyrodę

Jak przekonuje Huawei, zainstalowane urządzenia AudioMoth Edge to zaawansowane rejestratory dźwięku o pełnym spektrum, które wychwytują zarówno słyszalne, jak i ultradźwiękowe częstotliwości. Z kolei urządzenia Guardian, w pełni zasilane energią słoneczną, mają wbudowane mikro-odbiorniki i anteny do przesyłania danych audio do chmury za pośrednictwem sieci GSM, co pozwala na monitorowanie aktywności dzikich zwierząt w czasie rzeczywistym. Dzięki połączeniu tych technologii stworzono inteligentny system, który umożliwia znacznie efektywniejszą ochronę unikalnych obszarów przyrodniczych, takich jak Puszcza Białowieska.

,,Inicjatywa TECH4ALL zakłada współpracę z wieloma międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i edukacyjnymi, dzięki czemu wspólnie projektowane są skuteczne rozwiązania palących problemów społecznych i środowiskowych. Na przykład, partnerstwo z technologicznym startupem Rainforest Connection (RFCx) zaowocowało stworzeniem narzędzi do bio-akustycznego monitoringu o nazwie ,,Guardian”, które oparte są na platformie Huawei do rozwoju sztucznej inteligencji ModelArts. Te napędzane energią słoneczną narzędzia są wyposażone w mikrofony i anteny, które zbierają dane dźwiękowe i transmitują je poprzez bezprzewodowe sieci do chmury, gdzie są następnie analizowane przez sztuczną inteligencję. Po pierwsze pomaga to w blokowaniu nielegalnych wycinek lub łapaniu kłusowników, a po drugie umożliwia badaczom uzupełnienie brakujących danych, dzięki czemu są w stanie zapewniać lepsze narzędzia ochrony środowiska. Do czerwca 2022 roku rozwiązanie to zostało wdrożone w 36 krajach. W aż 11 z nich RFCx i lokalni partnerzy otrzymali wsparcie Huawei – firma wsparła wdrożenie ,,Guardianów” w Kostaryce, na Filipinach, w Grecji, Malezji, Irlandii, Chile, Wielkiej Brytanii, Austrii, Włoszech, Meksyku, a teraz także i w Polsce. W Europie rozwiązania zostały wykorzystane do ochrony wielu zagrożonych gatunków i istotnych ekosystemów, w tym waleni w Irlandii, kozic w Grecji, czerwonych wiewiórek w Wielkiej Brytanii, pasów trzcinowych w Austrii i terenów podmokłych we Włoszech” – wskazuje firma.

Huawei

Ochrona lokalnej bioróżnorodności

Jak przekonuje spółka, klimat i bioróżnorodność są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Ochrona bioróżnorodności, zatrzymanie niebezpiecznych zmian klimatycznych i propagowanie akceptowalnej i równej jakości życia dla wszystkich są podstawami dla wielu globalnych inicjatyw.

,,W ramach projektu stworzonego wspólnie z Huawei zespół ekspertów - biologów eko-akustycznych z Rainforest Connection i specjalistów z Białowieskiego Parku Narodowego przez najbliższych kilkanaście miesięcy będzie opracowywał raport analizujący bioróżnorodność na tym terenie. Wyciągnięte wnioski i spostrzeżenia zostaną wykorzystane do zaprojektowania skutecznych i precyzyjnych działań ochronnych rzadkich gatunków, które występują na terenie puszczy. Jesteśmy dumni, że po realizacji projektów m.in. na Kostaryce, Filipinach, Grecji i Austrii ten innowacyjny program możemy realizować w Polsce, w okolicach Białowieży” – komentuje Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska.

Polska Puszcza Białowieska to jeden z ostatnich w Europie lasów naturalnych, który w wielu miejscach zachował cechy lasu pierwotnego. Obszar 1500 km2 naturalnej Puszczy, położonej przy granicy z Białorusią, stanowi dom dla kilkunastu tysięcy gatunków zwierząt i roślin. Dlatego tak ważne jest zachowanie lokalnej bioróżnorodności na tym terenie.

,,Puszcza Białowieska to niewątpliwie jedno za najistotniejszych centrów bioróżnorodności w Polsce, gdzie wyraźnie widoczne są niesamowite powiązania i relacje tworzące się pomiędzy różnymi gatunkami. Znamy już tysiące wielorakich gatunków występujących na tym terenie, ale nadal natrafiamy na zupełnie wyjątkowe lub endemiczne gatunki, o których nie mamy jeszcze wystarczających danych. Cieszy nas, że to właśnie w Białowieskim Parku po raz pierwszy w Polsce zostaną wykorzystane takie systemy Huawei, które pozwolą nam monitorować te, niezbadane jeszcze w pełni, zasoby dzikiej przyrody” – komentuje Mateusz Szymura, przedstawiciel Białowieskiego Parku Narodowego.

fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023