O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Światrolnika.tv

13-09-2021

Autor: Świat Rolnika

18. Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w Białymstoku

18. Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w Białymstoku zebrało w tym roku Ponad 200 uczestników z 17 państw. Przed ekspertami zebranymi wokół wydarzenia stało zadanie omówienia aktualnej sytuacji w sektorze mleczarskim jak również zalet i wad Europejskiego Zielonego Ładu, nowej Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i europejskiej produkcji mlecznej.

Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w Białymstoku – panele dyskusyjne

Podczas dwudniowego spotkania, odbyło się 5 paneli dyskusyjnych podzielonych na sekcje. Zaproszeni goście dyskutowali o wyzwaniach, które stoją przed sektorem mleczarskim wynikających z polityki klimatycznej Unii Europejskiej, umów o wolnym handlu, nieuczciwych praktyk, ekonomii i ekologii oraz pandemii COVID-19 i jej wpływu na sektor mleczarski.

Jednym z zaproszonych gości był komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, który mówił o szansach płynących ze Wspólnej Polityki Rolnej oraz Zielonego Ładu. Zdaniem komisarza Europejski Zielony Ład jest szansą dla europejskiego rolnictwa, a szczególnie dla sektora mleczarskiego. Jak przekonywał polityk, wszelkie obawy wynikające z Zielonego Ładu są efektem braku zrozumienia.

Mówi się o drastycznym spadku produkcji, o wzroście cen żywności, że rolnicy negatywnie to odczują, jednak myślę, że te obawy wynikają z pewnego nieporozumienia.

– przekonywał Janusz Wojciechowski.

Unijny komisarz wyjaśnił również, że Europejski Zielony Ład pozbawiony jest przymusu, a jest systemem wsparć i zachęt.

Muszę podkreślić, że nie ma tam w zasadzie instrumentów przymusowych. Może jeden wskaźnik, który budzi wiele obaw, tj. obowiązek utrzymania pewnego obszaru nieprodukcyjnego w gospodarstwach rolnych. Ostatecznie nie jest to 10 proc., jak było pierwotnie przewidywane, tylko 4 proc. i dotyczy to gospodarstw powyżej 10 hektarów, więc nie jest to szczególnie dotkliwy obowiązek. Poza tym cały Zielony Ład jest systemem zachęt.

–  wyjaśnił komisarz.

Komisarz UE ds. rolnictwa zwrócił uwagę również na kwestię zwiększenia areału upraw "ekologicznych" oraz na dobrostan zwierząt. W ocenie Wojciechowskiego, hodowcy bydła będą mogli w przyszłości korzystać ze środków przewidzianych na zapewnienie dobrostanu. Odmienne zdanie na temat Wspólnej Polityki Rolnej jak również Europejskiego Zielonego Ładu przedstawił Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca.

W jego ocenie wprowadzenia Europejskiego Zielonego Ładu wiąże się ze spadkiem dochodów pochodzących z produkcji mleka, likwidacją małych gospodarstw rolnych, obniżeniem konkurencyjności oraz wzrostem cen żywności.

Eksperci zwrócili również uwagę, że Zielony Ład to "wypchnięcie" problemu hodowli zwierzęcej poza granice Europy. Wiele krajów poza wspólnotowych skorzysta na "pomyśle" i zaleje Europę tanią żywnością, która nie spełnia wysokich norm obowiązujących na Starym Kontynencie.

W tegorocznej edycji uczestniczyli: wiceminister rolnictwa Republiki Litewskiej Paulius Lukševičius, sekretarz generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen, sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarzy – EDA Alexander Anton, sekretarz generalny Eucolait, Europejskiego Stowarzyszenia Handlu Produktami Mleczarskimi Jukka Likitalo oraz zdalnie komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w Białymstoku – Mlekovita na podium

Podczas trwania tegorocznej edycji wydarzenia, w trakcie uroczystej gali wyłoniono również zwycięzcę Rankingu Spółdzielni Mleczarskich. W tym roku wygrana przypadła Mlekovicie.

Jak mówił Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński, branża mleczarska jest bardzo trudna i wymagająca. Sukces Mlekovity nie byłby możliwy, gdyby nie ciężka praca rolników, hodowców, dostawców mleka, służb weterynaryjnych, administracji rządowej oraz samych konsumentów.
Jak przekonywał, Mlekovita zwycięża nie tylko cena ale również smakiem i jakością.

swiatrolnika.info 2023