Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Sebastian Wroniewski 2021-07-27 13:09:05

Susza – Klimatyczny Bilans Wodny za okres od maja do lipca

susza

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił, czy w tych gminach może wystąpić susza rolnicza.

Susza rolnicza na terenie Polski

W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w obecnym okresie raportowania, eksperci stwierdzili, że na terytorium Polski wystąpiła susza rolnicza. W siódmym okresie raportowania tj. od 21 maja do 20 lipca 2021 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -88 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 14 mm w stosunku do poprzedniego okresu (11 V-10 VII).

Największy deficyt wody notowany był w dalszym ciągu na obszarze: Równiny Białogardzkiej, środkowej części Wybrzeża Słowińskiego, na Pojezierzu Kaszubskim, Żuławach Wiślanych, we wschodniej części Kotliny Gorzowskiej, środkowej części Pojezierza Wielkopolskiego oraz wschodniej części Niziny Wielkopolskiej, w południowej części Polesia Wołyńskiego, w północnej części Wyżyny Wołyńskiej i na Płaskowyżu Rybnickim od -160 do -209 mm. Mniejsze niedobry wody notowano na Wyżynie Przedborskiej, Pojezierzu Południowopomorskim, w zachodniej części Wzniesień Południowomazowieckich, na Pojezierzu Ełckim, Polesiu Lubelskim oraz na Nizinie Śląskiej od -120 do -159 mm. Na pozostałym terytorium kraju niedobory wody były mniejsze od -50 mm do -119 mm.

Susza rolnicza występowała na terenie województw:

 • pomorskiego,
 • zachodniopomorskiego,
 • mazowieckiego,
 • wielkopolskiego,
 • łódzkiego,
 • kujawsko-pomorskiego,
 • śląskiego,
 • lubelskiego,
 • świętokrzyskiego,
 • dolnośląskiego,
 • warmińsko-mazurskiego,
 • lubuskiego,
 • opolskiego,
 • podkarpackiego,
 • podlaskiego.

Susza występowała w jedenastu uprawach:

 • kukurydzy na ziarno,
 • kukurydzy na kiszonkę,
 • krzewów owocowych,
 • zbóż jarych,
 • roślin strączkowych,
 • zbóż ozimych,
 • warzyw gruntowych,
 • tytoniu,
 • chmielu,
 • drzew owocowych,
 • truskawek.

W Sulinowie spłonęło 50 hektarów zboża

Susza w kukurydzy

Susza została odnotowana w uprawach kukurydzy na ziarno. Notowano ją w 497 gminach (20,06% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 7,87 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Susza wystąpiła na obszarze 2,76% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 1,29 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania) Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach kukurydzy na ziarno w województwach przedstawia tab. 1.

Tabela 1. Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na ziarno

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział powierzchni zagrożonej [%]

1

zachodniopomorskie

113

76

67,26

15,42

2

wielkopolskie

226

148

65,49

8,94

3

pomorskie

123

69

56,10

8,94

4

opolskie

71

29

40,85

1,11

5

lubelskie

213

54

25,35

1,13

6

łódzkie

177

31

17,51

3,20

7

lubuskie

82

13

15,85

0,75

8

dolnośląskie

169

19

11,24

0,38

9

śląskie

167

12

7,19

0,28

10

warmińsko-mazurskie

116

8

6,90

0,04

11

mazowieckie

314

21

6,69

0,43

12

świętokrzyskie

102

6

5,88

0,14

13

kujawsko-pomorskie

144

5

3,47

0,23

14

podkarpackie

160

4

2,50

0,06

15

podlaskie

118

2

1,69

0,00

 

Susza została odnotowana również w uprawach kukurydzy na kiszonkę. Notowano ją w 497 gminach (20,06% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 7,87 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Susza wystąpiła na obszarze 2,76% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 1,29 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania) Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach kukurydzy na kiszonkę  w województwach przedstawia tab. 2.

Tabela 2. Zasięg suszy w uprawie kukurydzy na kiszonkę

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział powierzchni zagrożonej [%]

1

zachodniopomorskie

113

76

67,26

15,42

2

wielkopolskie

226

148

65,49

8,94

3

pomorskie

123

69

56,10

8,94

4

opolskie

71

29

40,85

1,11

5

lubelskie

213

54

25,35

1,13

6

łódzkie

177

31

17,51

3,20

7

lubuskie

82

13

15,85

0,75

8

dolnośląskie

169

19

11,24

0,38

9

śląskie

167

12

7,19

0,28

10

warmińsko-mazurskie

116

8

6,90

0,04

11

mazowieckie

314

21

6,69

0,43

12

świętokrzyskie

102

6

5,88

0,14

13

kujawsko-pomorskie

144

5

3,47

0,23

14

podkarpackie

160

4

2,50

0,06

15

podlaskie

118

2

1,69

0,00

Susza w krzewach owocowych i zbożach

Susza została odnotowana także w uprawach krzewów owocowych. Notowano ją w 370 gminach (14,94% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 1,54 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 2,5% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 0,42 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach krzewów owocowych w województwach przedstawia tab. 3.

Tabela 3. Zasięg suszy w uprawach krzewów owocowych

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział powierzchni zagrożonej [%]

1

zachodniopomorskie

113

70

61,95

17,96

2

pomorskie

123

65

52,85

9,89

3

wielkopolskie

226

114

50,44

6,84

4

opolskie

71

17

23,94

0,43

5

lubelskie

213

33

15,49

0,50

6

łódzkie

177

22

12,43

2,04

7

lubuskie

82

4

4,88

0,23

8

śląskie

167

8

4,79

0,30

9

mazowieckie

314

14

4,46

0,26

10

dolnośląskie

169

7

4,14

0,16

11

świętokrzyskie

102

4

3,92

0,05

12

warmińsko-mazurskie

116

4

3,45

0,02

13

podkarpackie

160

4

2,50

0,04

14

kujawsko-pomorskie

144

3

2,08

0,10

15

podlaskie

118

1

0,85

0,00

 

Susza została odnotowana również w uprawach zbóż jarych. Notowano ją w 201 gminach (8,11% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie  o 6,1 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 0,97% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 1,19 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach zbóż jarych w województwach przedstawia tab. 4.

Tabela 4. Zasięg suszy w uprawach zbóż jarych

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział powierzchni zagrożonej [%]

1

zachodniopomorskie

113

58

51,33

8,55

2

pomorskie

123

46

37,40

4,68

3

wielkopolskie

226

60

26,55

1,68

4

łódzkie

177

9

5,08

0,71

5

śląskie

167

6

3,59

0,17

6

lubelskie

213

7

3,29

0,14

7

opolskie

71

2

2,82

0,01

8

świętokrzyskie

102

2

1,96

0,02

9

mazowieckie

314

4

1,27

0,06

10

podkarpackie

160

2

1,25

0,01

11

lubuskie

82

1

1,22

0,01

12

dolnośląskie

169

2

1,18

0,00

13

warmińsko-mazurskie

116

1

0,86

0,00

14

kujawsko-pomorskie

144

1

0,69

0,02

 

Susza została odnotowana również w uprawach zbóż ozimych. Notowano ją w 84 gminach (3,39% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 2,26 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 0,25% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 0,16 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach zbóż ozimych w województwach przedstawia tab. 5

Tabela 5. Zasięg suszy w uprawie zbóż ozimych

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział powierzchni zagrożonej [%]

1

zachodniopomorskie

113

35

30,97

2,63

2

pomorskie

123

30

24,39

1,88

3

wielkopolskie

226

8

3,54

0,04

4

łódzkie

177

3

1,69

0,01

5

lubelskie

213

3

1,41

0,03

6

mazowieckie

314

3

0,96

0,01

7

kujawsko-pomorskie

144

1

0,69

0,00

8

śląskie

167

1

0,60

0,00

 

Susza rolnicza w warzywach

Susza została odnotowana także w uprawach roślin strączkowych. Notowano ją w 265 gminach (10,7% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 3,88 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 1,36% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 0,78 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach roślin strączkowych w województwach przedstawia tab. 6

Tabela 6. Zasięg suszy w uprawie roślin strączkowych.

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział powierzchni zagrożonej [%]

1

zachodniopomorskie

113

65

57,52

10,78

2

pomorskie

123

56

45,53

5,77

3

wielkopolskie

226

82

36,28

3,21

4

opolskie

71

8

11,27

0,07

5

łódzkie

177

13

7,34

1,12

6

lubelskie

213

12

5,63

0,22

7

śląskie

167

6

3,59

0,22

8

dolnośląskie

169

6

3,55

0,05

9

świętokrzyskie

102

3

2,94

0,02

10

warmińsko-mazurskie

116

3

2,59

0,00

11

mazowieckie

314

6

1,91

0,09

12

podkarpackie

160

3

1,88

0,02

13

lubuskie

82

1

1,22

0,06

14

kujawsko-pomorskie

144

1

0,69

0,02

 

Susza została odnotowana w tym okresie sześciodekadowym również w uprawach warzyw gruntowych. Notowano ją w 60 gminach (2,42% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 2,22 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 0,17% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 0,17 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach warzyw gruntowych w województwach przedstawia tab. 7.

Tabela 7. Zasięg suszy w uprawach warzyw gruntowych

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział powierzchni zagrożonej [%]

1

zachodniopomorskie

113

31

27,43

1,84

2

pomorskie

123

27

21,95

1,38

3

wielkopolskie

226

1

0,44

0,00

4

mazowieckie

314

1

0,32

0,00

Susza rolnicza w tytoniu i chmielu

Susza została odnotowana również w uprawach tytoniu. Notowano ją w 59 gminach (2,38% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 2,22 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Notowano ją na obszarze 0,2% gruntów ornych kraju, odnotowano zwiększenie tego obszaru o 0,20 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania. Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach tytoniu w województwach przedstawia tab. 8.

Tabela 8. Zasięg suszy w uprawie tytoniu

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział powierzchni zagrożonej [%]

1

zachodniopomorskie

113

31

27,43

1,95

2

pomorskie

123

27

21,95

1,79

3

mazowieckie

314

1

0,32

0,00

Susza została odnotowana w tym okresie również w uprawach chmielu. Notowano ją w 6 gminach (0,24% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 0,24 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach chmielu w województwach przedstawia tab. 9.

Tabela 9. Zasięg suszy w uprawie chmielu

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział powierzchni zagrożonej [%]

1.

pomorskie

123

5

4,07

0,03

2.

zachodniopomorskie

113

1

0,88

0,00

Susza rolnicza w owocach

Susza została odnotowana w tym okresie również w uprawach drzew owocowych. Notowano ją w 12 gminach (0,48% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 0,48 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 0,01% gruntów ornych kraju Odnotowano zwiększenie  o 0,01 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania. Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach drzew owocowych w województwach przedstawia tab. 10.

Tabela 10. Zasięg suszy w uprawie drzew owocowych

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział powierzchni zagrożonej [%]

1.

pomorskie

123

5

4,07

0,03

2.

zachodniopomorskie

113

1

0,88

0,00

 

Susza została odnotowana również w uprawach truskawek. Notowano ją w 40 gminach (1,61% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 0,52 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 0,07% gruntów ornych kraju Odnotowano zwiększenie  o 0,05 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania. Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach truskawek w województwach przedstawia tab. 11.

Tabela 11. Zasięg suszy w uprawie truskawek

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział powierzchni zagrożonej [%]

1.

zachodniopomorskie

113

21

18,58

0,73

2.

pomorskie

123

19

15,45

0,61

 

W okresie sześciodekadowym 21 maja–20 lipiec br. na terenie kraju wystąpiło zmniejszenie deficytu wody dla roślin uprawnych (średnio o 14 mm) w stosunku do poprzedniego monitoringowanego okresu. Takie warunki wilgotnościowe sprawiły, że suszę rolniczą stwierdzono w 15 województwach kraju.

Zdecydowanie największe niedobory wody odnotowano w województwie pomorskim i zachodniopomorskim w którym susza wystąpiła w 11 uprawach. Nieco mniejsza susza wystąpiła w woj. mazowieckim, wielkopolskim, w których stwierdzono ją w 8-7 uprawach. Suszę stwierdzono także w województwie łódzkim, kujawsko-pomorskim, lubelskim i śląskim dla 6 upraw. Natomiast w województwach: lubuskim, opolskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim dolnośląskim oraz podkarpackim notowano niedobory wody, w których stwierdzono suszę dla pięciu upraw. W województwie podlaskim stwierdzono suszę w trzech uprawach. W tym okresie sześciodekadowym nie stwierdzono suszy rolniczej w woj. małopolskim.

iung.pl

Opublikował:
Sebastian Wroniewski
Author: Sebastian Wroniewski
O Autorze
Wychowany w małym mieście nieopodal Warszawy. Od dziecka pasjonat natury i rolnictwa. Po kilkuletniej przygodzie z dużym miastem powrócił w rodzinne strony, by oddać się pisaniu na bliskie mu tematy. W wolnych chwilach podróżuje po Polsce i świecie.
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.