Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Marzena Deresz 2017-02-23 06:33:38

Sprzedaż produktów rolnych- tylko pisemna umowa

 Sprzedaż produktów rolnych- tylko pisemna umowa

Od 3 października 2015 roku przy sprzedaży produktów rolnych do pierwszego nabywcy istnieje konieczność zawierania z nimi pisemnych umów.

Z tego obowiązku  zwolnieni są przy sprzedaży bezpośredniej nabywcy będący producentami, grupami producenckimi, organizacjami producentów, zrzeszeniami organizacji producentów, czy spółdzielniami. Przy sprzedaży produktów wszystkim innym nabywcom, obowiązkowo należy sporządzać pisemne umowy.

 

Od 11 lutego 2017 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi  mogą być nakładane kary pieniężne za nabywanie produktów rolnych bez pisemnej umowy z producentem lub nabyte wskutek wadliwej umowy.

Organem uprawnionym do egzekwowania ma być dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwy według miejsca siedziby lub zamieszkania nabywcy.

 Kary pieniężne mają odpowiednio wynosić 10% zapłaty za nabyte produkty. Na obowiązek uiszczenia kary pieniężnej i jej wysokość nie będą miały wpływu czynniki takie, jak odstąpienie od umowy, ani zmniejszenie jej wartości ( np. obniżenie ceny z tytułu wad produktów i wystawienie faktury korygującej). Egzekucja nałożonych kar pieniężnych będzie następować w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 Aby ustrzec zainteresowanych przed popełnieniem błędu i ułatwić poruszanie się w zaistniałej rzeczywistości Agencja Rynku Rolnego publikuje na swojej stronie internetowej kompendium wiedzy dot. warunków monitorowania umów na dostarczanie produktów rolnych. Dołączone do artykułu dokumenty zawierają dokładną rozpiskę elementów, jakie powinna spełniać prawidłowo sporządzona umowa. Na wypadek, gdy przepisy zostaną jednak naruszone, ARR udostępnia gotowe do wypełnienia druki.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi nowych przepisów, ARR odpowiada:

- wprowadzenie regulacji  ma zapobiegać sytuacji, gdy rolnicy są zmuszeni przyjechać pod bramę zakładu skupującego i zawrzeć umowę na warunkach narzuconych przez zakład skupujący. Za optymalną należy uznać sytuację, gdy rolnik zawiera umowę o dostarczenie produktów rolnych przed rozpoczęciem produkcji, gdyż może ocenić: czy jego produkty znajdą nabywcę i za jaką cenę. Jednak nie można z góry wykluczyć zawarcia umowy z rolnikiem stojącym pod bramą zakładu skupującego, ale z pewnością może to być tylko wyjątek od zasady i umowa na pewno będzie poddana kontroli jej ważności.

- czynnikiem zmiennym, wpływającym na cenę mogą być: jakość i skład dostarczanych produktów a także notowania giełdowe i  kursy walut

- umowa musi zawierać informację o ilości produktów rolnych. W przypadku umów strony w umowie mogą zawrzeć informację np. „o minimalnej ilości”, „o maksymalnej ilości”, „każdej ilości wyprodukowanej w danym gospodarstwie lub na określonych działkach nieruchomości rolnych”

- obowiązek zawarcia umowy dotyczy każdej transakcji, nawet na jednorazową sprzedaż 3 sztuk prosiąt

- umowy muszą zawierać wszystkie elementy, które określa rozporządzenie, brak któregoś z nich powoduje wadliwość umowy

- obowiązek zawarcia umowy ma zarówno nabywca jak i sprzedawca, jednak kara za jej brak lub wadliwość zostanie nałożona na NABYWCĘ

- obowiązek zawierania umów dotyczy nabywców i odbiorców z wyłączeniem sprzedaży bezpośredniej i nabywcy, który ma znamiona spółdzielni producenckiej

- zapis mówiący o sile wyższej dotyczy przypadków: śmierci beneficjenta, długotrwała niezdolność do wykonywania zawodu, klęska żywiołowa powodująca duże szkody w gospodarstwie, wypadek w gospodarstwie, choroba roślin, czy inwentarza.

Przypominamy, że umowa musi zawierać w szczególności następujące elementy:

  • cenę do zapłaty za dostawę, która jest niezmienna lub jest obliczana przez połącznie różnych czynników określonych w umowie, które mogą obejmować wskaźniki rynku odzwierciedlające zmiany warunków na rynku, dostarczoną ilość oraz jakość lub skład dostarczonych produktów rolnych,
  • ilość i jakość odnośnych produktów, które można dostarczyć lub które muszą zostać dostarczone, wraz z terminem takich dostaw,
  • okres obowiązywania umowy, który może być ograniczony lub nieograniczony z klauzulami dotyczącymi rozwiązania umowy. Obecnie nie jest ustanowiony minimalny okres obowiązywania umowy, strony uzgadniają to w negocjacjach,
  • szczegóły dotyczące terminów i procedur płatności;
  • ustalenia dotyczące odbioru lub dostawy produktów rolnych,
  • przepisy mające zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej.

Wszystkie materiały dostępne na stronie Agencji Rynku Rolnego

arr.gov.pl/KB/ fot.pixabay.com

Opublikował:
Author: Marzena Deresz
O Autorze
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora

Polecane z kategorii Prawo

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.