Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Świat Rolnika 16-11-2016 22:14:24

Silniejsza pozycja rolników? Zalecenia Grupy Zadaniowej ds. Rynków Rolnych

Silniejsza pozycja rolników? Zalecenia Grupy Zadaniowej ds. Rynków Rolnych

Komisarz Phil Hogan zaprezentował raport Grupy Zadaniowej ds. Rynków Rolnych. Na podstawie jej zaleceń, zawartych w sprawozdaniu, podejmie działania na płaszczyźnie politycznej, które mają pomóc sektorowi rolnemu.

Grupa Zadaniowa ds. Rynków Rolnych (Agricultural Markets Task Force AMTF), pod przewodnictwem byłego holenderskiego ministra rolnictwa i wykładowcy uniwersyteckiego Ceesa Veermana, przedłożyła sprawozdanie komisarzowi UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Philowi Hoganowi. Grupa zadaniowa składa się z dwunastu niezależnych ekspertów. Jej utworzenie jest reakcją na zwiększone zaniepokojenie zachodzącymi na całym świecie zmianami w łańcuchu dostaw żywności, a w szczególności w pozycji producenta. Zwrócono się do grupy zadaniowej o przeanalizowanie kwestii ważnych dla poprawy pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym.

 

– Trudności, jakie wystąpiły niedawno w pewnych sektorach, uświadomiły nam potrzebę zwiększenia roli rolników w łańcuchu żywnościowym i zapewnienia im godziwego wynagrodzenia za dostarczane produkty. Chciałbym sprawić przede wszystkim, by rolnicy uzyskali silniejszą pozycję, a ich głos był lepiej słyszalny. Sprawozdanie grupy zadaniowej ds. rynków rolnych jest bardzo pożądanym wkładem w debatę na temat sposobów osiągnięcia tego celu. Naszym priorytetem będzie teraz przeanalizowanie tego sprawozdania i zawartych w nim zaleceń oraz przygotowanie na ich podstawie odpowiedniej reakcji politycznej. Znaczenie tej kwestii podkreślono już w programie prac Komisji na 2017 r., a dzisiejsze sprawozdanie odegra kluczową rolę w realizacji określonych w tym programie zobowiązań – stwierdził Phil Hogan przyjmując sprawozdanie, będące owocem dziesięciu miesięcy prac grupy ekspertów.

 

W niedalekiej przyszłości rolnicy narażeni będą w szczególności na skutki wahań cen i długich okresów utrzymywania się cen na niskim poziomie. W związku z tym grupa zadaniowa sformułowała w sprawozdaniu wniosek o ulepszenie ram politycznych regulujących łańcuch dostaw. Kolejnym postulatem płynącym ze sprawozdania jest potrzeba ustanowienia na szczeblu UE nowych przepisów dotyczących nieuczciwych praktyk handlowych, jak również wdrożenia skutecznych systemów egzekwowania prawa w państwach członkowskich, obejmujących na przykład urząd arbitra.

 

W sprawozdaniu grupa zadaniowa sformułowała następujące zalecenia:

  • należy zwiększyć przejrzystość rynku, wprowadzić obowiązek sprawozdawczości cenowej i zapewnić szybsze dostarczanie bardziej jednolitych danych;
  • dobrowolne inicjatywy w zakresie nieuczciwych praktyk handlowych, choć przydatne, okazały się niewystarczające do zapewnienia skutecznego i niezawisłego egzekwowania prawa. Na szczeblu UE należałoby zatem ustanowić przepisy ramowe, a także narzędzia wspierające skuteczne systemy egzekwowania prawa w państwach członkowskich, obejmujące na przykład urząd arbitra. Przedstawiono również zalecenia dotyczące obowiązku stosowania umów pisemnych, co byłoby korzystne dla rolników;
  • jeżeli chodzi o poprawę współpracy między rolnikami, zasady działania organizacji branżowych i przepisy prawa konkurencji powinny być jasne i łatwe do zastosowania, aby rzeczywiście zwiększyć możliwości współpracy wśród rolników;
  • aby ułatwić rolnikom dostęp do finansowania, należy wykorzystać w większym stopniu potencjał instrumentów finansowych, przy czym istotną rolę do odegrania miałby w tym zakresie Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), który mógłby się również włączyć w opracowanie systemu gwarancji kredytów eksportowych;
  • należałoby ulepszyć istniejące narzędzia zarządzania ryzykiem. Rynki terminowe to kolejne narzędzie, z którego mogą korzystać rolnicy, potrzebne są jednak dalsze działania ukierunkowane na upowszechnienie wiedzy o takich rynkach i na szkolenia w tym zakresie.

 

Grupa Zadaniowa ds. Rynków Rolnych, powołana w styczniu 2016 roku, przyjrzała się także kilku zagadnieniom, które zostaną podjęte w debacie na temat wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2020 r. (zwróciła uwagę na wyzwania związane z klimatem oraz niedoborem wody i energii ze źródeł kopalnych). Grupa podkreśliła znaczenie wynagradzania rolników za dostarczanie dóbr publicznych i świadczenie usług w ogólnym interesie. W sprawozdaniu eksperci zasugerowali również możliwość wprowadzenia elementów zintegrowanej polityki zarządzania ryzykiem na szczeblu UE. Ponadto podkreślili, że aby stawić czoła przyszłym wyzwaniom, konieczne są badania i innowacje oraz zachęcenie młodych ludzi do pracy w rolnictwie.

 

ec.europa.eu/AZK/Fot. pixabay.com


Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.