Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Świat Rolnika 11-01-2017 09:45:40

Rząd wydaje miliardy na walkę ze smogiem

Rząd wydaje miliardy na walkę ze smogiem

Około 10 mld zł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza na poprawę jakości powietrza w Polsce – informuje Ministerstwo Środowiska.

 

Środki unijne i krajowe pozwalają na bieżąco podejmować kompleksowe działania inwestycyjne, edukacyjne i monitoringowe na rzecz walki z zanieczyszczeniem powietrza.

 

– Obecnie NFOŚiGW dysponuje szeroką ofertą finansowaną zarówno ze środków krajowych, jak i z Unii Europejskiej wpisującą się w działania na rzecz likwidacji lub ograniczania niskiej emisji – potwierdza prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda. – Poprawa jakości powietrza jest, była i będzie jednym z priorytetów NFOŚiGW, jednak osiągnięcie tego celu wymaga przede wszystkim działań skoordynowanych na szczeblu samorządowym. Konieczność ich realizacji w sposób kompleksowy, z jednoczesnym uwzględnieniem uwarunkowań i potrzeb regionów, sprawia, że opracowanie hierarchii zadań oraz wsparcie lokalnych i regionalnych przedsięwzięć w tym zakresie, w szczególności działań naprawczych związanych z ograniczaniem i eliminowaniem emisji z niskich źródeł, powinny w pełni przejąć jednostki samorządu terytorialnego. Z centralnym wsparciem w zakresie regulacyjno-legislacyjnym – dodaje.

 

Działania NFOŚiGW na rzecz czystości powietrza w Polsce:

  1. Program Region – realizowana we współpracy z samorządami terytorialnymi inicjatywa rządowa polegająca na wsparciu efektywności energetycznej w oparciu o Odnawialne Źródła Energii (OZE) i racjonalnym gospodarowaniu odpadami;
  2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) – unijne wsparcie na wytwarzanie i dystrybucji energii z OZE;
  3. Program Operacyjny PL 04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii – dotacja ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na kompleksową termomodernizacji i wymianę przestarzałych źródeł energii zaopatrujących termomodernizowane budynki w nowoczesne źródła, w tym wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych (OZE) oraz na redukcję emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii;
  4. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE – rządowy projekt partnerski polegający na bezpłatnych usługach z zakresu doradztwa energetycznego (dotychczas udzielono ponad 6066 indywidualnych konsultacji, zrealizowano 778 działań informacyjno-promocyjnych, którymi objęto 9577 osób w całym kraju, a także wsparto inwestorów w przygotowaniu do realizacji 62 inwestycji);
  5. Program Poprawa jakości powietrza – realizowany na dwóch płaszczyznach: energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych i zmniejszenia zużycia energii w budownictwie;
  6. Program Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki;
  7. Program Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce;
  8. Inne inicjatywy: Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych, Lemur – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej, Prosument – dofinansowanie mikroinstalacji OZE, Bocian – Rozproszone, odnawialne źródła energii.

 "Poza omówionymi działaniami i źródłami finansowania NFOŚiGW pracuje cały czas nad nowymi kierunkami finansowania inwestycji dotyczących poprawy efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju OZE, związanych z ochroną powietrza i uzupełniających zidentyfikowane luki w finansowaniu oraz wskazujące na duży potencjał rozwoju. Są to przede wszystkim: geotermia oraz rozwój potencjału OZE, uzależniony od lokalnych uwarunkowań. A ponadto samowystarczalność energetyczna (w tym na poziomie gmin, a więc finansowanie lokalnej infrastruktury produkcji i dystrybucji energii, np. z małych elektrowni wodnych (MEW), biomasy, biogazu, geotermii itp.), a także elektromobilność oraz transport zrównoważony" – czytamy na stronie Ministerstwa Środowiska.

 

 

mos.gov.pl/McD/Fot. pixabay.com

 


Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.