PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Zwalczanie nadużyć w łańcuchu żywnościowym

Zwalczanie nadużyć w łańcuchu żywnościowym

Autor: Świat Rolnika 2014-07-19 12:14:15
Zwalczanie nadużyć w łańcuchu żywnościowym

Copa-Cogeca apeluje o podjęcie bardziej zdecydowanych działań, w celu zwalczenia nieuczciwych praktyk i nadużyć w łańcuchu żywnościowym...

Zwalczanie nadużyć w łańcuchu żywnościowym

Copa-Cogeca apeluje o podjęcie bardziej zdecydowanych działań, w celu zwalczenia nieuczciwych praktyk i nadużyć w łańcuchu żywnościowym.

Sekretarz Generalny Copa-Cogeca- Pekka Pesonen, podkreśla, że zauważalne są szkodliwe skutki nieuczciwych praktyk dla rolników i spółdzielni rolniczych. Potrzebne są środki, które pozwolą na ograniczenie NPH w UE i zapobiegną fragmentacji jednolitego rynku. Ponieważ państwa członkowskie podchodzą do tego problemu w sposób dość różnorodny, nie można zgodzić się na sytuację, w której Komisja uznaje, że NPH wpływają na handel zagraniczny, a jednak nie przyjmuje odpowiedzialności i nie proponuje żadnych środków, które pozwoliłyby na stworzenie uczciwych warunków i usprawniły działanie jednolitego rynku.

Brak działań na rzecz opracowania przepisów na szczeblu UE zawartych w Komunikacie prowadzi do rozdrobnienia decyzji krajowych, co może zakłócić działanie jednolitego rynku. Copa-Cogeca aktywnie zaangażowała się we współpracę z innymi stronami zainteresowanymi tym tematem. Wszyscy przyjęli zasady dobrej praktyki w łańcuchu żywnościowym. Członkowie Copa- Cogeca i Komisja zdają sobie sprawę z istnienia czynnika strachu wśród producentów. Dlatego właśnie apelują o skuteczne egzekwowanie tych zasad.

Komisja zasugerowała w Komunikacie, że w celu rozwiązania problemu nieuczciwych praktyk handlowych wystarczy oprzeć się na systemie dobrowolnym. Nie tworzy on jednak warunków, w których rolnicy i ich spółdzielnie mogłyby składać anonimowe zażalenia i które ograniczyłyby obawy przed odwetem ze strony ich klientów. Brak niezależnego organu, który mógłby egzekwować wdrażanie zasad i nakładać sankcje w przypadku niestosowania się do kodeksów dobrej praktyki, jest jedną z największych słabości systemu dobrowolnego.

Zdaniem Copa-Cogeca najlepszym rozwiązaniem jest przyjęcie systemu mieszanego, łączącego  kodeksy dobrowolne i przepisy egzekwowane przez niezależny organ, co zapewni powstanie uczciwego, przejrzystego, zrównoważonego i sprawnie funkcjonującego łańcucha dostaw żywności w UE, co będzie korzystne dla wszystkich podmiotów łańcucha, w tym konsumentów.

Copa-Cogeca jest nadal otwarta na dialog i jest w stanie rozważyć wszelkie propozycje dążące do rozwiania wątpliwości.

Podsumowując, p. Pesonen powiedział: „Rolnicy i spółdzielnie rolnicze chcąc móc rozwijać swoją działalność i prosperować w łańcuchu dostaw żywności. Chcą uczciwej współpracy z partnerami łańcucha dostaw, a nie działań podszytych strachem. Rolnicy i spółdzielnie rolnicze ciężko pracują, by wyprodukować zdrową i pożywną żywność. Co najmniej na to zasługują europejscy konsumenci. Należy się tego trzymać.

Źródło: COPA-COGECA/ Świat Rolnika


Autor: Polska Agencja Prasowa

ARiMR przedłuża termin składania wniosków o modernizację gospodarstw


Autor: Monika Faber

Unijne dofinansowanie na zielone technologie już jesienią


Autor: Świat Rolnika

Prowadzisz biznes na wsi? Pośpiesz się ze złożeniem wniosku o premię


BULT SMOGOWICZE