PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Zmiana rozporządzenia w systemach jakości żywności.

Zmiana rozporządzenia w systemach jakości żywności.

Autor: Świat Rolnika 2014-07-15 13:44:36
Zmiana rozporządzenia w systemach jakości żywności.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zatwierdził rozporządzenia sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania...

Zmiana rozporządzenia w systemach jakości żywności.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zatwierdził rozporządzenia sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 2014 r. 3 lipca 2014 r., pod pozycją 896 i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Nowelizacja rozporządzenia nastąpiła w celu zaktualizowanie podstaw prawnych dla systemu integrowanej produkcji roślin (IP), w tym wykazu podmiotów, do których producenci chcący przystąpić do systemu IP mogą składać oświadczenia o zamiarze prowadzenia systemu IP w swoich gospodarstwach. Konieczność wprowadzenia powyższych zmian wynikała z wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455).

Konieczne było także uregulowanie kwestii terminu na złożenie ostatniego, piątego wniosku o płatność przez beneficjentów działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”. Zmiana doprecyzowuje możliwość składania ostatnich wniosków o płatność, w terminie 180 dni od zakończenia okresu pomocy.

Źródło: MRiRW


Autor: Polska Agencja Prasowa

ARiMR przedłuża termin składania wniosków o modernizację gospodarstw


Autor: Monika Faber

Unijne dofinansowanie na zielone technologie już jesienią


Autor: Świat Rolnika

Prowadzisz biznes na wsi? Pośpiesz się ze złożeniem wniosku o premię


BULT SMOGOWICZE