PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Zgłoś się o wniosek o przyznanie dodatkowych kwot połowowych

Zgłoś się o wniosek o przyznanie dodatkowych kwot połowowych

Autor: Świat Rolnika 2014-07-16 12:09:49
Zgłoś się o wniosek o przyznanie dodatkowych kwot połowowych

Realizując obowiązek nałożony Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej (Dz. U. Nr 282, poz. 1653 z późn. zm.), minister właściwy do spraw rybołówstwa informuje, że dodatkowe kwoty...

Zgłoś się o wniosek o przyznanie dodatkowych kwot połowowych

Realizując obowiązek nałożony Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej (Dz. U. Nr 282, poz. 1653 z późn. zm.), minister właściwy do spraw rybołówstwa informuje, że dodatkowe kwoty połowowe następujących gatunków organizmów morskich wynoszą:

- kwota połowowa dorszy (podobszary 25-32 Morza Bałtyckiego) - 2 735 855 kg,
- kwota połowowa śledzi (podobszary 22-24 Morza Bałtyckiego) - 1 285 kg,
- kwota połowowa szprotów (podobszary 22-32 Morza Bałtyckiego) - 1 023 869 kg.

Podział dodatkowych kwot połowowych wymienionych gatunków ryb nastąpi zgodnie z zasadami określonymi we wspomnianym wyżej rozporządzeniu. Wnioski o przyznanie dodatkowych kwot połowowych należy składać, wraz z wnioskami o zmianę specjalnych zezwoleń połowowych, do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w terminie 14 dni, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego komunikatu.

Źródło: MRiRW


Autor: Polska Agencja Prasowa

ARiMR przedłuża termin składania wniosków o modernizację gospodarstw


Autor: Monika Faber

Unijne dofinansowanie na zielone technologie już jesienią


Autor: Świat Rolnika

Prowadzisz biznes na wsi? Pośpiesz się ze złożeniem wniosku o premię


BULT SMOGOWICZE