PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Zasiłek opiekuńczy dla rolników przedłużony – jak go dostać?

Zasiłek opiekuńczy dla rolników przedłużony – jak go dostać?

Autor: Sebastian Wroniewski 2020-06-30 09:02:47
Zasiłek opiekuńczy

Jak informuje KRUS, okres na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla rolników został wydłużony do 12 lipca. Chodzi o przygotowany przez ministerstwo rolnictwa projekt rozporządzenia do ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zasiłek opiekuńczy przedłużony

Jak informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, do 12 lipca tego roku wydłużony został okres na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika lub domownika. Zasiłki opiekuńcze będą wypłacane na dotychczasowych zasadach, czyli w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko rolnika, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu koronawirusa.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

  • dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
  • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.Zasilek opiekunczy 02

Ponadto zasiłek opiekuńczy przysługuje również ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, który w czasie trwania pandemii koronawirusa, pomimo otwarcia wyżej wymienionych placówek, podejmie decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem, o którym mowa wyżej, jednak nie dłużej niż do 12 lipca 2020 roku.Zasiłek przyznawany jest na wniosek. Jeżeli we wniosku złożonym przed wejściem w życie nowych przepisów wskazano okres opieki nad dzieckiem do 12 lipca i spełnione zostały pozostałe warunki niezbędne do uzyskania prawa do tego zasiłku, to automatycznie prawo do tego zasiłku zostanie przyznane do tego dnia bez konieczności ponawiania wniosku.

Czytaj też: Zasiłek dla rolników objętych kwarantanną – apel o zmianę przepisów

Zasiłek opiekuńczy dla rolników – kiedy nie przysługuje?

Zasiłek opiekuńczy dla rolników nie przysługuje, jeżeli jeden z rodziców może zapewnić opiekę dziecku, na przykład nie jest nigdzie zatrudniony i nie prowadzi działalności rolniczej, korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Zasiłek opiekuńczy dla rolników przyznawany jest na wniosek. Jak przypomina Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Rada Ministrów RP może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, określić jeszcze dłuższy okres pobierania zasiłku opiekuńczego, dla poszczególnych grup osób uprawnionych oraz w zależności od funkcjonowania poszczególnych placówek mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

krus.gov.pl/fot.pixabay


Autor: Świat Rolnika

Pomoc suszowa nie ruszyła! A ruszyć miała planowo...


Autor: Tomasz Racki

ARiMR rusza z naborem. Można dostać nawet 60 tys. zł


Autor: Polska Agencja Prasowa

Ministerstwo rolnictwa wydłużyło nabór wniosków o dofinansowanie nawozów


BULT SMOGOWICZE