PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Wsparcie na ochronę przed ASF! Zdobądź pieniądze od ARiMR

Wsparcie na ochronę przed ASF! Zdobądź pieniądze od ARiMR

Autor: Świat Rolnika 2022-07-07 11:30:00
ARiMR

7 lipca rozpoczęło się ubieganie o wsparcie z PROW 2014-2020 na Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji – informuje ARiMR.

Ze wsparcia mogą skorzystać dwie grupy. Pierwszą z nich są rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą co najmniej 50 świń bądź zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach wariantu 7.4 Zachowanie lokalnych ras świń, i chcą przeprowadzić inwestycje chroniące gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń, czyli ASF.

Kto może otrzymać pieniądze?

Druga grupa wpisana przez ARiMR to spółki wodne lub ich związki, w których większość członków stanowią rolnicy, lub w których więcej niż połowę zmeliorowanych gruntów rolnych objętych działalnością tej spółki posiadają rolnicy.

Pomoc wypłacana jest formie refundacji do 80% proc. kosztów poniesionych na konkretne inwestycje. Natomiast wysokość wpłaconego wsparcia zależy od tego, kto się o nie ubiega. Jeżeli jest to rolnik, który chce chronić swoje gospodarstwo przed ASF, to maksymalne dofinansowanie wynosi 100 tys. zł. W przypadku gdy o pomoc ubiega się spółka wodna lub związek spółek wodnych, wsparcie może sięgnąć nawet 1 mln zł.

Wprowadzone w tym naborze zmiany dotyczą spółek wodnych lub ich związków. Nowe zasady pozwalają im ubiegać się albo o zaliczkę (jak było wcześniej), albo o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych. Oprócz tego mogą się starać o zwrot podatku VAT, a w szerokim katalogu inwestycji objętych dofinansowaniem znalazły się jednostkowe stawki pomocy.

ARiMR

ARiMR przyjmuje wnioski do 2 września 2022 r.

Rolnicy, którzy chcą chronić swoje gospodarstwa przed ASF, mogą otrzymać pomoc m.in. na utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej czy wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji. Oprócz tego dofinansowaniem objęte jest wykonanie inwestycji mającej na celu utrzymywanie świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach z oddzielnym wejściem oraz bez bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne. Wsparcie dotyczy również przebudowy, rozbudowy lub remontu chlewni lub budynku gospodarskiego funkcjonalnie powiązanego z chlewnią tak, aby w ich wyniku możliwe było zdezynfekowanie się osób, które zajmują się obsługą świń.

Środki finansowe można przeznaczyć też na budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń oraz zakup i wykonanie robót związanych z posadowieniem silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia. Pomoc można otrzymać także na wykonanie ogrodzenia. W tym przypadku zwrotowi podlega do 80% kosztów określonych według standardowych stawek jednostkowych, które wynoszą:

  • 230 zł – w przypadku wykonania metra bieżącego ogrodzenia;
  • 2 100 zł – za wykonanie bramy;
  • 710 zł – za wykonanie furtki.

Spółki wodne lub ich związki mogą starać się o wsparcie m.in. na zaopatrzenie w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny. Pomocą może być również objęte wykonanie robót, polegających na:

  • przebudowie lub remoncie rowu melioracyjnego;
  • budowie, przebudowie lub remoncie przepustu, progu piętrzącego, zastawki lub przepustu z piętrzeniem;
  • pracach na sieciach drenarskich.

Wnioski do 2 września 2022 r. przyjmują oddziały regionalne i biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, nadać przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowej bądź w formie dokumentu elektronicznego na skrzynkę podawczą ePUAP.

Czytaj również: ARiMR: Wsparcie inwestycji zapobiegających zniszczeniu produkcji rolnej

GOV/fot.pixabay