PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Użytkownicy wieczyści staną się właścicielami, muszą jednak zapłacić

Użytkownicy wieczyści staną się właścicielami, muszą jednak zapłacić

Autor: Marzena Deresz 2017-06-12 07:10:39
dom

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało projekt ustawy, na mocy której dotychczasowi użytkownicy wieczyści gruntów pod budynkami wielorodzinnymi, jednorodzinnymi oraz lokalami mieszkalnymi i niektórymi usługowymi będą mogli stać się właścicielami.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało projekt ustawy, na mocy której dotychczasowi użytkownicy wieczyści gruntów pod budynkami wielorodzinnymi, jednorodzinnymi oraz lokalami mieszkalnymi i niektórymi usługowymi będą mogli stać się właścicielami.

Resort budownictwa chce, aby pierwsze przekształcenia były możliwe już na jesieni tego roku. Przekształcenie będzie konsekwencją dokonania opłaty przekształceniowej, której wysokość ustalono na 20 rocznych opłat za użytkowanie wieczyste. Opłata taka może być uiszczana jednorazowo lub w ratach (rozłożonych nawet na 20 lat). Projektodawca postanowił jednak zachęcić Polaków do jednorazowego świadczenia, oferując w takim przypadku nawet pięćdziesięcioprocentową ulgę. Oczywiście, przepisy o uldze nie będą dotyczyły gruntów samorządowych. Te będą mogły wprowadzać własne typy i wysokości ulg.

Przedmiotem regulacji mają być m.in. lokale usługowe, niemniej w ich przypadku postanowiono wprowadzić pewne obostrzenia. Po pierwsze, muszą się one znajdować w budynkach, w których znajdują się również lokale mieszkalne. Po drugie, w przypadku przekształcenia gruntów pod takimi lokalami nie będzie można skorzystać z ustawowej ulgi przewidzianej dla jednorazowych spłat.

Jeszcze w czerwcu projekt ma zostać zaakceptowany przez Radę Ministrów. Potem zostanie przesłany do laski marszałkowskiej. Według resortu budownictwa skorzysta z niego prawie 1,7 mln użytkowników wieczystych. Początkowo planowano przyjąć regulacje jedynie w odniesieniu do budynków wielorodzinnych. Niektórzy obawiali się również reakcji niemieckiego ziomkostwa na masowy przyrost właścicieli gruntów na tzw. Ziemiach Odzyskanych. FInalnie udało się jednak rozszerzyć stronę podmiotową projektu o domy jednorodzinne, a jej zasięgiem objąć całe terytorium RP.

Po wecie samorządów z projektu wykreślono pierwotny przepis o możliwość przekształcania również wolnostojących garaży oraz miejsc postojowych. Samorządy zwróciły uwagę na to, że często garaże powstają po prostu nielegalnie i nie można nagradzać ich właścicieli prawem własności gruntu pod nimi. Finalny projekt przewiduje możliwość przekształcania jedynie garaży przyległych do lokali.

 

Michał Jerzy Kowalczuk/fot. pixabay.com


Autor: Świat Rolnika

Pomoc suszowa nie ruszyła! A ruszyć miała planowo...


Autor: Tomasz Racki

ARiMR rusza z naborem. Można dostać nawet 60 tys. zł


Autor: Polska Agencja Prasowa

Ministerstwo rolnictwa wydłużyło nabór wniosków o dofinansowanie nawozów


BULT SMOGOWICZE