PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Uzupełniające płatności dla rolników będą realizowane także w kolejnych latach

Uzupełniające płatności dla rolników będą realizowane także w kolejnych latach

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-01-13 12:30:00
Płatności dla rolników

Uzupełniające płatności dla rolników będą realizowane także po 2022 roku – zapewnił w wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra.

Wiceminister dodał, że rocznie ma to być 400 mln zł. W środę odbyło się drugie czytanie projektu noweli ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Przywrócenie tej płatności ma przyczynić się do zmniejszenia różnicy między przeciętnym dochodem z pracy w gospodarstwie rolnym a przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

Płatności dla rolników mają zmniejszyć różnicę w dochodach

Projekt przywraca uzupełniające płatności dla rolnikówPlatnosci dla rolników 02. W trakcie debaty posłowie nie wnieśli poprawek do projektu i został on skierowany do trzeciego czytania.

Przewiduje on przywrócenie w 2022 r. jednego z instrumentów przejściowego wsparcia krajowego, tj. uzupełniającej płatności podstawowej (UPP). Jak podkreślono w Ocenie Skutków Regulacji projektu "ze względu na szeroki zakres jej przyznawania przyczyni się ona do wzrostu średniego poziomu wsparcia dla zdecydowanej większości krajowych producentów rolnych".

"Przywrócenie tej płatności przyczyni się do zmniejszenia różnicy między przeciętnym dochodem z pracy w gospodarstwie rolnym a przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, a także różnicy między średnim wsparciem bezpośrednim w Polsce w stosunku do średniego wsparcia w UE" – dodano.

Tak jak w 2013 roku UPP będzie przysługiwała do najważniejszych roślin uprawnych – w szczególności do: zbóż, roślin oleistych, roślin wysokobiałkowych oraz do gruntów ugorowanych. Szczegółowe warunki przyznawania płatności, w tym rodzaje roślin objętych płatnością, mają zostać określone w rozporządzeniu.

W 2022 roku do rolników zostanie skierowane 400 mln zł

Wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra poinformował, że w 2022 roku do rolników zostanie skierowane w ramach UPP 400 mln zł. Dodał, że płatności dla rolników mają być kontynuowane.

"Wprowadzamy w 2022 r. i w latach następnych po 400 mln zł dodatkowej płatności uzupełniającej, która został zlikwidowana w 2014 r." – powiedział Ciecióra.

W OSR projektu wskazano, że na realizację uzupełniającej płatności podstawowej w kampanii 2022 r. planuje się przeznaczyć kwotę 400 mln zł. Przyjęto założenie, że 50 proc. tej kwoty zostanie wypłacone do końca 2022 r., a pozostała część w okresie styczeń–czerwiec 2023 r.

Wiceszef resortu rolnictwa powiedział, że UPP wyniosą średnio ok. 40 zł do każdego hektara. Zapewnił, że nie ma "żadnej kategoryzacji" w kwestii przyznawania dodatkowych płatności dla rolników.
"Tam nie ma żadnej kategorii na rolników takich czy takich. Po prostu, kto jest właścicielem ziemskim, kto ma uprawnienia do składania wniosków o dopłaty może takie wnioski złożyć" – powiedział Ciecióra.

Nowe przepisy mają wejść w życie 15 marca 2022 r. Termin ten odpowiada dacie rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie płatności w kampanii 2022 r.

Czytaj też: Dopłaty do hektara od 2022 roku przewyższą średnią unijną

PAP/fot.Pixabay