PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Uzupełniająca płatność podstawowa dla rolników już w 2022 r.

Uzupełniająca płatność podstawowa dla rolników już w 2022 r.

Autor: Polska Agencja Prasowa 2021-11-24 11:31:22
Uzupełniająca płatność podstawowa

W 2022 r. w ramach dopłat bezpośrednich, do rolników trafi uzupełniająca płatność podstawowa (UPP). Dopłatą ta zostanie objęte ponad 1 mln rolników. Na ten cel planuje się przeznaczyć 400 mln zł.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. "Istotą rozwiązań przewidzianych w projekcie ustawy jest rozszerzenie na rok 2022, katalogu dostępnych instrumentów wsparcia w ramach systemu wsparcia bezpośredniego o uzupełniającą płatność podstawową (UPP), przyznawaną w ramach przejściowego wsparcia krajowego" – czytamy w uzasadnieniu.

Uzupełniająca płatność podstawowa już w przyszłym roku?

Projekt, dzięki któremu uzupełniająca płatnośćUzupelniajaca platnosc podstawowa podstawowa trafi do rolników, został skierowany do konsultacji. Uwagi można zgłaszać do końca listopada br.

Przedmiotowy projekt przewiduje przywrócenie uzupełniającej płatności podstawowej i służyć będzie realizacji programu pt. Dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw, w ramach Polskiego Ładu dla polskiej wsi".

Dopłata uzupełniająca (UPP) będzie przysługiwała do najważniejszych roślin uprawnych, w szczególności: zbóż, roślin oleistych, roślin wysokobiałkowych oraz do gruntów ugorowanych. Szczegółowe warunki przyznawania tych dopłat, w tym rodzaje roślin objętych płatnością, zostaną określone w rozporządzeniu do ustawy.

Przywrócenie UPP, ze względu na jej szeroki zakres (szacuje się, że będzie ona miała miejsce do ponad 9 mln ha i ok. 1,17 mln rolników - dane za 2013 r.) przyczyni się do wzrostu średniego poziomu wsparcia dla zdecydowanej większości rolników.

Zastosowanie tej płatności pozwoli zatem na zmniejszenie różnicy między przeciętnym dochodem z pracy w gospodarstwie rolnym a przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, a także różnicy między średnim wsparciem bezpośrednim w Polsce i w UE.

– podkreśla ministerstwo rolnictwa.

Na realizację uzupełniającej płatności podstawowej w kampanii roku 2022 planuje się przeznaczyć kwotę 400 mln zł. Przyjęto założenie, że 50 proc. płatności zostanie wypłaconych do końca 2022 r., a pozostała część w okresie styczeń – czerwiec 2023 r.

Planuje się, że ustawa wejdzie w życie w dniu 15 marca 2022 r.

Czytaj też: Pszenica orkiszowa będzie objęta dopłatą do materiału siewnego

PAP/fot.pixabay