PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Ustawa o ARiMR tematem dzisiejszego posiedzenia rządu

Ustawa o ARiMR tematem dzisiejszego posiedzenia rządu

Autor: Polska Agencja Prasowa 2021-12-28 10:30:00
Ustawa o ARiMR

Ustawa o ARiMR będzie jednym z głównych tematów wtorkowego posiedzenia rządu. Projekt autorstwa MRiRW przewiduje szereg zmian dla Agencji.

Utworzenie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spółki kapitałowej dla budowy systemów informatycznych na potrzeby Agencji, powoływanie doradców prezesa ARiMR, to część ze zmian zapisanych w projekcie ustawy. Spółka realizowałaby zadania w zakresie stworzenia i wdrożenia, a następnie utrzymania systemu do obsługi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027 – wskazuje uzasadnienie do ustawy.

ARiMR mogłaby zakładać spółki oraz oraz nabywać akcje

Zgodnie z projektem autorstwa ministerstwa rolnictwa, ustawowy zapis o tym, że nadzór nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarki finansowej sprawuje minister właściwy do spraw finansów publicznych, ma zostać zmieniony na zapis, brzmiący, ze "nadzór nad Agencją sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi".

Znowelizowana ustawa o ARiMR umożliwiałaby też Agencji zakładanie spółek oraz nabywanie udziałów lub akcji. Jak podkreśla się w uzasadnieniu, proponowany przepis przewiduje możliwość utworzenia przez Agencję spółki kapitałowej, której celem będzie realizacja zadań polegających na zapewnieniu rozwoju systemów i rozwiązań teleinformatycznych służących do realizacji zadań ARiMR, a także do realizacji innych zadań w zakresie działów administracji rządowej rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne lub rybołówstwo.

“Spółka realizowałaby zadania w zakresie stworzenia i wdrożenia, a następnie utrzymania systemu do obsługi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027” – wskazuje uzasadnienie.

Warto przypomnieć, że ARiMR w ramach “Dopłaty 2021” wypłaciła rolnikom już ponad 12 miliardów złotych zaliczek.

Inne rozwiązania, które przewiduje ustawa o ARiMR

Znowelizowana ustawa o ARiMR przewidujeUstawa o ARiMR 02 także rozszerzenie katalogu stanowisk w strukturze Agencji, które obsadzane są w drodze powołania, i w których przypadku powołanie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania.

Obok Prezesa Agencji, zastępcy Prezesa Agencji, kierownika komórki organizacyjnej w Centrali Agencji i jego zastępcy, dyrektora oddziału regionalnego i jego zastępcy, kierownika biura powiatowego i jego zastępcy oraz kierowników biur w oddziałach regionalnych i ich zastępców proponuje rozszerzenie katalogu o stanowisko doradcy Prezesa Agencji.

Jak przypomniano w uzasadnieniu, obecnie doradcy Prezesa zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, ze wszystkimi tego skutkami w sferze zarówno nawiązywania, jak i rozwiązywania stosunku pracy.

“Po zmianie charakteru stosunku pracy doradcy na stosunek nawiązywany na podstawie powołania, Prezes Agencji będzie mógł, w zależności od potrzeb Agencji, elastyczniej kształtować skład zespołu swoich doradców” – brzmi uzasadnienie.

Czytaj też: ARiMR: 3 stycznia rusza nabór na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

PAP/fot.Wikimedia