PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / To już ostatni dzwonek, aby zyskać dopłatę na materiał siewny

To już ostatni dzwonek, aby zyskać dopłatę na materiał siewny

Autor: Emilia Gromczak 2022-06-09 13:30:00
materiał siewny

Zostało niewiele czasu na złożenie wniosku, aby ubiegać się o przyznanie dopłaty na materiał siewny. Termin mija już 25 czerwca.

Do 25 czerwca br. można składać wnioski i ubiegać się o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny, lub kwalifikowany. Do dnia 8 czerwca do ARiMR wpłynęło 10,5 tys. wniosków o przyznanie dopłat. O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, którzy znajdują się w ewidencji producentów lub gospodarstw. 

Ostatni dzwonek na złożenie wniosku 

ARiMR jeszcze przez 16 dni (do 25.06 br.) będzie przyjmować wnioski o dopłaty na materiał siewny. O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, którzy znajdują się w ewidencji producentów lub gospodarstw. Środki przyznawane są do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych następującymi gatunkami roślin uprawnych: zboża, czyli jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto, rośliny strączkowe, czyli bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna oraz ziemniak.

Przypominamy, że dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

Wnioski można złożyć bezpośrednio w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, nadać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub wysłać przez platformę ePUAP.

materiał siewny dopłaty

Materiał siewny – stawki i minimalna ilość

Jak informuje ARiMR, jeśli chodzi o stawki na materiała siewny, to wysokość stawek będzie wyliczana z uwzględnieniem powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych do BP ARiMR oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi w przypadku:
odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej – 150 kg, odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej – 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej, pszenicy twardej – 150 kg, pszenica orkisz – 200 kg, odmiany populacyjnej żyta – 90 kg albo 2 jednostki siewne, odmiany syntetycznej żyta – 80 kg, odmiany mieszańcowej żyta – 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej, odmiany populacyjnej jęczmienia – 130 kg, odmiany mieszańcowej jęczmienia – 90 kg albo 2 jednostki siewne, pszenżyta – 150 kg, owsa zwyczajnego – 150 kg, owsa nagiego – 120 kg, owsa szorstkiego – 80 kg, łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) – 150 kg, grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych) – 200 kg, bobiku – 270 k, wyki siewnej – 80 kg, soi – 120 kg, ziemniaka – 2000 kg, mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków, lub odmian roślin zbożowych, lub pastewnych wymienionych w pkt 1-17 – 140 kg, mieszanek zbożowych sporządzonych z materiału siewnego odmian pszenicy orkisz – 200 kg.

Sprawdź także: Materiał siewny – jak nie dać się oszukać? Jak postępować w przypadku zastrzeżeń?

gov.pl/fot.pixabay.com