PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Szkody łowieckie – jakie zmiany przynosi ostatnia nowelizacja prawa?

Szkody łowieckie – jakie zmiany przynosi ostatnia nowelizacja prawa?

Autor: Sebastian Wroniewski 2021-11-22 18:33:02
Szkody łowieckie

W dniu 16 listopada Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie. Zmiana ta miała objąć również odszkodowania za szkody łowieckie.

Według doniesień niektórych mediów nowela ma rozszerzać odpowiedzialność dzierżawców i zarządów obwodów łowieckich zapewniając możliwość ubiegania się o odszkodowania łowieckie również przez rolników, którzy nie zgodzili się na budowę urządzeń w zapobiegających szkodom. Nie jest to jednak prawdą – wyjaśnia Instytut Analiz Środowiskowych na swojej stronie na Facebooku.

Szkody łowieckie – czy nowelizacja prawa cokolwiek zmieniła?

Nowelizacja jest następstwem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 maja 2019 r. sygn. akt K 45/16, który uchylił art. 48 pkt 3 Prawa łowieckiego w zakresie, w jakim przewidywał jako skutek odmowy zgody na budowę urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom – zwolnienie dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego od odpowiedzialności za szkody łowieckie niepozostające w związku przyczynowym z taką odmową zgody. Jako przykład wskazywano sytuację braku zgody na umieszczenie znaku zakazującego wstępu na obszar stanowiący ostoję zwierzyny.

W praktyce wyrok Trybunału Konstytucyjnego niewiele zmieniał, ponieważ już wcześniej sądy powszechnie przyjmowały, że rolnik traci prawo do odszkodowania na podstawie art. 48 pkt 3 Prawa łowieckiego tylko wtedy, gdy pomiędzy jego decyzją a szkodą występuje związek przyczynowo-skutkowy.

Obrazowo mówiąc: aby stracić prawo do odszkodowania szkoda musiała powstać w obrębie oddziaływania urządzenia, na którego postawienie nie wyrażono zgody. Jeśli rolnik nie zgodził się na lokalizacje ambony w jednym miejscu działki, a szkoda pojawiła się na zupełnie innej jej części, to zachowywał prawo do rekompensaty

– wyjaśnia IAŚ.

Właściciele gruntów, którzy nie zabezpieczą ich przed szkodami, utracą prawo do odszkodowania

Obecna nowelizacja zasady tej nie zmieniaSzkody lowieckie 022. Właściciele lub posiadacze gruntów rolnych i leśnych nadal mają muszą współdziałać z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w zabezpieczaniu gruntów przed szkodami łowieckimi, przy czym jak wynika z orzecznictwa – za niestosowanie się do tego obowiązku może grozić utrata prawa do odszkodowania.

Ta sama sankcja czeka posiadaczy uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie wyrażą zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom, z wyłączeniem szkód wyrządzonych przy wykonywaniu polowania oraz szkody łowieckie, które powstałyby niezależnie od wzniesienia urządzeń lub wykonania zabiegów, na które posiadacz uszkodzonych upraw lub płodów rolnych nie wyraził zgody

– uściśla Instytut Analiz Środowiskowych w swoim poście na Facebooku.

W dalszym ciągu regułą w takim przypadku jest utrata odszkodowania, a wyjątkiem od niej będzie udowodnienie przez poszkodowanego, że nawet gdyby urządzenie stanęło lub wykonano brakujący zabieg, to dochodzona szkoda i tak by powstała.

Przypomnijmy, że za szkody łowieckie w sezonie 2019/2020 wypłacono ponad 104 mln zł odszkodowań.

Czytaj też: Edward Siarka: myśliwi odpowiadają tylko za straty spowodowane przez zwierzęta łowne

Facebook/fot.Pixabay


Już tylko do końca dnia można ubiegać się o wsparcie na modernizację

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-06-27 16:12:00

27 czerwca ostatnim dniem na złożenie wniosku o dopłaty

Autor: Świat Rolnika 2022-06-27 12:30:00

ARiMR: 23 czerwca zakończenie mechanizmu dostawy jabłek

Autor: Świat Rolnika 2022-06-23 09:30:00

BULT SMOGOWICZE