PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Stawki pomocy suszowej za 2021 są zróżnicowane. Zobacz, ile wyniosą

Stawki pomocy suszowej za 2021 są zróżnicowane. Zobacz, ile wyniosą

Autor: Emilia Gromczak 2022-04-22 14:30:00
stawki pomocy suszowej

Znamy już stawki pomocy suszowej. W projekcie rozporządzenia Rady Ministrów proponuje się, aby były zróżnicowane.

Wysokość pomocy za 2021 r. będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku, powierzchni upraw rolnych, na których szkody spowodowane wystąpieniem w ubiegłym roku m.in. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu czy też suszy.

Stawki pomocy suszowej za 2021 rok

Wielkopolska Izba Rolnicza poinformowała, że zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku, powierzchni upraw rolnych, na których szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, spowodowały straty w wysokości co najmniej 20% plonu, lub suszy, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, spowodowały straty w wysokości co najmniej 5% plonu.

Stawki pomocy suszowej za 2021 r. będą zróżnicowane w zależności od uprawy i wysokości szkód. Wyniosą: 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60% plonu,  500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 60% plonu oraz 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5% i mniej niż 60% plonu.

stawki pomocy suszowej susza

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku

Znamy już stawki pomocy suszowej za 2021 r. Co należy dołączyć do wniosku? Producent rolny jest zobowiązany dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód, który musi zawierać informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r., protokół oszacowania szkód, albo kalkulację szkód wygenerowaną przez aplikację publiczną, kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia upraw rolnych i oświadczenie albo zaświadczenie dotyczące pomocy de minimis oraz informacje niezbędne do udzielenia pomocy.

Czytaj również: Deszczu jak na lekarstwo. Susza dotyka wielu regionów Polski

wir.org.pl/fot.pixabay.com


Autor: Monika Faber

Unijne dofinansowanie na zielone technologie już jesienią


Autor: Świat Rolnika

Prowadzisz biznes na wsi? Pośpiesz się ze złożeniem wniosku o premię


Autor: Sebastian Wroniewski

ARiMR: Młodzi rolnicy mają ostatnie dni, by starać się o 150 tys. zł 


BULT SMOGOWICZE