PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Salmonella powodem projektu rozporządzenia w sprawie pomocy dla rolników

Salmonella powodem projektu rozporządzenia w sprawie pomocy dla rolników

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-01-04 13:41:46
Salmonella

Producent rolny, który posiada umowę ubezpieczenia drobiu, bydła lub świń od ryzyka szkód spowodowanych bakterią salmonella – otrzyma pomoc.

Chodzi o rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zarządzanie ryzykiem" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, który został przekazany do prac rządowych. Każdy ubezpieczony rolnik otrzyma pomoc, jeśli poniesie straty z powodu wystąpienia bakterii.

Zmiana zakresu PROW 2014-2020

Jak napisano w uzasadnieniu, zakres spraw będących przedmiotem tego projektu rozporządzenia nie był dotychczas regulowany. Przesłanką do jego przygotowania jest zgoda Komisji Europejskiej na zmianę zakresu PROW 2014–2020. W projekcie rozporządzenia zaplanowano pomoc dla producenta rolnego w formie refundacji 70 proc. składki ubezpieczenia drobiu, bydła lub świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą.

Zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody wynoszące powyżej 20 proc. sumy ubezpieczenia, jeżeli dopłaty do składek nie są finansowane z udziałem innych środków publicznych oraz suma ubezpieczenia nie jest większa od średniej rocznej produkcji ubezpieczanych zwierząt z poprzednich trzech lat. Średnia roczna produkcja jest ustalana na podstawie danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wielkość prowadzonej produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym.

Pomoc może być przyznana producentowi rolnemusalmonella kurczaki, który w umowie ubezpieczenia ubezpieczy od strat dochodów spowodowanych salmonellą: co najmniej 1000 szt. kurcząt rzeźnych lub gęsi rzeźnych, lub indyków rzeźnych, lub drobiu nieśnego, lub co najmniej cztery krowy, lub co najmniej 14 świń. Preferencyjnym ubezpieczeniem nie będzie objęty chów kaczek, ze względu na ich niezachorowalność na bakterię salmonella.

Salmonella, a bioasekuracja

Zdaniem ministerstwa rolnictwa, wymogi w zakresie bioasekuracji stawiane przez zakłady ubezpieczeń producentom umożliwią zmniejszenie zagrożenia wystąpienia tej choroby. Jednoczenie zastosowanie dopłat do składek ubezpieczeniowych zachęci producentów do korzystania z tego rodzaju instrumentu wsparcia.

Pomoc będzie wypłacana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 14 dni od dnia wydania przez kierownika biura powiatowego Agencji decyzji o przyznaniu pomocy na rachunek producenta rolnego. Terminy składania wniosków o przyznanie pomocy będą ogłaszane przez prezesa ARiMR dwa razy w roku na 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków na stronie internetowej Agencji.

Salmonelloza jest zakaźną i zaraźliwą bakteryjną chorobą wszystkich gatunków zwierząt i człowieka. Jej głównym rezerwuarem są zwierzęta rzeźne (drób, świnie, bydło). Jest to jedna z chorób, która ze zwierząt może przenosić się na człowieka. Człowiek może zakazić się salmonellą poprzez spożycie produktów żywnościowych pochodzących od zwierząt zakażonych.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Czytaj również: KRUS: Od stycznia nowa wysokość odszkodowania i zasiłku chorobowego

PAP/fot.pixabay