PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Rusza wsparcie na rozwój usług rolniczych. Można zgarnąć pół miliona

Rusza wsparcie na rozwój usług rolniczych. Można zgarnąć pół miliona

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-06-30 12:00:00
rozwój usług rolniczych

Już 7 lipca rusza nabór wniosków o wsparcie finansowe na rozwój usług rolniczych. W tym naborze zakres usług objętych wsparciem został rozszerzony.

Wsparcie udzielane jest w ramach działania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” finansowanego z PROW 2014-2020. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 500 tys. zł na jednego beneficjenta. Refundacji będzie podlegać standardowo maksymalnie 50 proc. udokumentowanych, kwalifikowanych kosztów inwestycji.

Rusza wsparcie na rozwój usług rolniczych

Podobnie jak w poprzednich latach z dofinansowania na rozwój usług rolniczych będzie mogła skorzystać osoba fizyczna, prawna czy jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Warto jednak podkreślić, że w rozpoczynającym się wkrótce naborze wachlarz działalności objętych wsparciem rozszerzony został o usługi leśne, a także o te związane z zabezpieczeniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych.

Dodatkowo działalność, którą może świadczyć potencjalny beneficjent, może być związana z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji (np. specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych) lub wykorzystania technologii cyfrowych (np. działalność związana z oprogramowaniem). W przypadku usług związanych z rolnictwem i tych dotyczących leśnictwa, działalność musi być prowadzona przez okres co najmniej 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Rozwój usług rolniczych

Można zyskać nawet pół miliona

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 500 tys. zł na jednego beneficjenta. Refundacji będzie podlegać standardowo maksymalnie 50 proc. udokumentowanych, kwalifikowanych kosztów inwestycji. Natomiast w przypadku działalności związanej z zabezpieczaniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych i tej z wykorzystaniem technologii cyfrowych będzie to 65 proc.

Wnioski o wsparcie na rozwój usług rolniczych będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Dokumenty będzie można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wniosek można również wysłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP.  Nabór potrwa do 19 sierpnia.

Czytaj też: Szacowanie skutków suszy możliwe tylko za pomocą aplikacji

ARiMR/fot.pixabay