PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Rolniczy Handel Detaliczny – sejmowa komisja wprowadziła poprawki do ustawy

Rolniczy Handel Detaliczny – sejmowa komisja wprowadziła poprawki do ustawy

Autor: Polska Agencja Prasowa 2021-12-09 08:15:00
Rolniczy Handel Detaliczny

Na Rolniczy Handel Detaliczny czekają poprawki w ustawie. Postanowiła je wprowadzić sejmowa komisja rolnictwa na mocy nowelizacji.

Nowe przepisy przewidują ułatwienie rolnikom sprzedaży własnych produktów. Przychody z tego tytułu do 100 tys. zł będą zwolnione z podatku. Poprawki zgłosił Jan Duda (PiS); najważniejsza z nich dotyczy ograniczenia obszaru handlu żywnością wyprodukowaną przez rolników. Projekt został skierowany na drugiego czytanie.

Sprzedaż towarów wyłącznie na terenie swojego województwa

Poprawka zgłoszona przez posła Jana Dudę przewiduje, że produkty żywnościowe pochodzenia zwierzęcego lub mieszane (roślinno-zwierzęce) będą mogły być sprzedawane tylko na terenie danego województwa, gdzie zostały wyprodukowane, i powiatów ościennych.rolniczyhandeldetaliczny2 09.12

Jak tłumaczył na posiedzeniu komisji wiceminister Lech Kołakowski, ograniczenie obszaru sprzedaży – to uwaga Komisji Europejskiej, która notyfikowała projekt. Rządowa propozycja zakładała, iż żywność wytworzoną w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) będzie można sprzedawać na terenie całego kraju. Po wprowadzeniu poprawek tylko żywność pochodzenia roślinnego będzie mogła być zbywana na całym obszarze Polski.

Co jeszcze zakłada Rolniczy Handel Detaliczny?

Rolniczy handel detaliczny (RHD) jest specyficzną formą handlu detalicznego, funkcjonującą w Polsce od 2017r. przeznaczoną dla rolników. Podstawowym warunkiem prowadzenia tej działalności jest to, że żywność produkowana i wprowadzana na rynek musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu.

Projekt nowelizacji ustawy na samym początku musiał przejść przez konsultacje społeczne. Następnie w celu ułatwienia prowadzenia rolniczego handlu detalicznego nowelizacja podnosi z 40 tys. zł do 100 tys. zł kwotę przychodów z tego tytułu zwolnioną od podatku dochodowego.

W projekcie zaproponowano też zniesienie maksymalnych limitów żywności zbywanej w ramach RHD w odniesieniu do sprzedaży żywności konsumentom finalnym i pozostawienie tych limitów wyłącznie w odniesieniu do dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego.

Efektem zmian będzie możliwość prowadzenia dostaw żywności przez podmioty prowadzące RHD do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, takich jak np. sklepy, restauracje, stołówki - na terytorium całego kraju, a także możliwość nielimitowanej sprzedaży żywności konsumentom finalnym przez te podmioty.

Czytaj też: Rolniczy handel detaliczny wreszcie z jasną interpretacją? 

źródła:PAP/fot.pixabay.com