PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Pszczelarze mogą starać się o dofinasowanie tylko do końca miesiąca

Pszczelarze mogą starać się o dofinasowanie tylko do końca miesiąca

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-05-23 12:30:00
Pszczelarze

Indywidualni pszczelarze mogą jeszcze do 31 maja ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dodatkowe środki na rozwój pasieki.

Pomoc uzależniona jest od liczby rodzin pszczelich, którym udało się przetrwać zimę i wynosi 20 zł na jedną taką rodzinę. W tegorocznym naborze, który rozpoczął się 1 kwietnia do Agencji wpłynęło ponad 18,5 tys. wniosków na kwotę ok. 14,5 mln zł. Limit pomocy dostępny w tym roku to 35,5 mln zł.

Pszczelarze mogą dostać dofinansowanie

Wniosek o wsparcie pszczelarze muszą złożyć w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa osobiście lub przez pełnomocnika. Można go także wysłać listem poleconym lub nadać przez skrzynkę ePUAP.

Do formularza wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o liczbie posiadanych pni pszczelich, zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a w przypadku jego braku – wypełniony i podpisany wniosek o taki wpis. Ponieważ wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie, do wniosku należy dołączyć także informację o otrzymanych środkach z tego tytułu.

Wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich zostało uruchomione w 2021 r. i wówczas skorzystało z niego ponad 23 tys. pszczelarzy, którzy otrzymali blisko 20 mln zł.

pszczelarze

Czytaj też: Bank Pszczeli odbuduje zniszczoną pasiekę z Tworzymirek

ARiMR/fot.pixabay


Szacowanie skutków suszy możliwe tylko za pomocą aplikacji

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-06-29 14:30:00

Pomoc klęskowa za 2021 r. – wniosek złożysz tylko do końca czerwca 

Autor: Magdalena Podgórska 2022-06-29 13:16:00

„Współpraca” – Dziś ostatni dzień na złożenie wniosku do ARiMR

Autor: Magdalena Podgórska 2022-06-29 12:59:00

BULT SMOGOWICZE