PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Producenci jabłek złożyli 907 wniosków o pomoc dostosowawczą

Producenci jabłek złożyli 907 wniosków o pomoc dostosowawczą

Autor: Emilia Gromczak 2022-07-01 12:30:00
producenci jabłek

Producenci jabłek do 30 czerwca br. mogli składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej. 

Resort rolnictwa przedstawia pierwsze wyniki dot. nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek. Do tej pory do oddziałów regionalnych ARiMR złożono 907 wniosków. 889 wniosków złożyli producenci indywidualni, a 18 wniosków organizacje producentów. Jak podał resort, łączna ilość zgłoszonych we wnioskach owoców to ok. 54 tys. ton.

Producenci jabłek skorzystają z pomocy dostosowawczej

Pojawiły się pierwsze wyniki nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej, z której do 30 czerwca mogli skorzystać producenci jabłek. Według wstępnych danych do ARiMR wpłynęło 907 wniosków, z czego 889 złożyli producenci indywidualni, a 18 organizacje producentów. Łączna ilość owoców to ok. 54 tys. ton.

Przypominamy, że za datę złożenia wniosku uważa się dzień kancelaryjnej daty wpływu lub daty stempla pocztowego. Niestety, wnioski złożone po terminie, czyli po 30 czerwca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

producenci jabłek pomoc

Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza 

Mechanizm "Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza" jest pomocą, z której skorzystać mogli producenci jabłek deserowych o jakości odpowiadającej minimalnym wymaganiom dla klasy II. Pomoc może być przyznana maksymalnie do 200 tys. ton jabłek. Wysokość wsparcia stanowi iloczyn wagi owoców kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem oraz stawki pomocy wynoszącej 0,30 zł/kg. Maksymalny plon jabłek kwalifikujących się do objęcia tym programem w przypadku jednego wnioskodawcy nie może być większy niż 10 tys. kg/ha. 

Z pomocy finansowej mogły skorzystać również organizacje. W celu uzyskania dofinansowania jednym z warunków dla organizacji producenckich było przyznanie statusu uznania. 

Sprawdź: Producenci jabłek zgłaszają się po pomoc – 90 proc. limitu wykorzystane

gov.pl/fot.pixabay.com