PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Producenci chmielu ze wsparciem! Ostatni dzień na złożenie wniosku

Producenci chmielu ze wsparciem! Ostatni dzień na złożenie wniosku

Autor: Świat Rolnika 2022-08-12 10:00:00
Producenci chmielu

Tylko do 12 sierpnia producenci chmielu mogą składać wnioski o pomoc finansową, którym w 2020 lub 2021 roku przyznana została płatność do chmielu.

Producenci mogą otrzymać pomoc jeśli zagraża im utrata płynności finansowej z powodu obniżenia dochodu z uprawy tej rośliny. Na ten cel przeznaczono 11 mln zł. Wnioski są przyjmowane przez biura powiatowe ARiMR, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Jakie producenci chmielu otrzymają wsparcie?

Producenci chmielu mogą składać dokumenty osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysyłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku znaczenie ma termin nadania przesyłki. Od 29 lipca, gdy rozpoczął się nabór, do tej pory do Agencji wpłynęło 665 wniosków o to wsparcie.

Wysokość dofinansowania, jakie można otrzymać, oblicza się jako iloczyn stawki pomocy i średniej powierzchni upraw chmielu w 2020 r. i 2021 r., do której przyznano producentowi rolnemu płatność z tego tytułu. Areał, do którego przysługuje wsparcie, nie może przekroczyć 5 ha.

Stawki pomocy wynoszą:

  • 8 027 zł – na pierwszy ha średniej powierzchni upraw chmielu w 2020 r. i 2021 r.;
  • 6 421 zł – na drugi i trzeci ha średniej powierzchni upraw chmielu w 2020 r. i 2021 r.;
  • 4 013 zł – na czwarty i piąty ha średniej powierzchni upraw chmielu w 2020 r. i 2021 r

Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Producenci chmielu

Czytaj również: ARiMR: Termin składania wniosków na usługi rolnicze i leśne wydłużony

GOV/fot.pixabay