PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Preferencyjne kredyty dla rolników. Sprawdź, na co dostaniesz pieniądze

Preferencyjne kredyty dla rolników. Sprawdź, na co dostaniesz pieniądze

Autor: Tomasz Racki 2022-04-19 16:02:00
kredyty dla rolników

Dostępne są kredyty dla rolników na preferencyjnych warunkach na zakup ziemi, pokrycie kosztów inwestycji lub wznowienie produkcji po klęsce żywiołowej. 

Do spłaty kapitału oraz oprocentowania dopłaca ARiMR – poinformował we wtorek w komunikacie Bank BNP Paribas. Do kredytów preferencyjnych ARiMR gwarantuje określoną kwotę pomocy w formie dopłat. Jest ona ustalana jednorazowo i nie zmienia się przez cały okres kredytowania, niezależnie od warunków rynkowych. Wysokość marży oraz maksymalna wysokość prowizji i opłat, jakie mogą być pobrane przez bank, reguluje rozporządzenie Rady Ministrów.

Kredyty dla rolników

"Nasze doświadczenie – a obsługujemy kredyty preferencyjne od blisko 30 lat – pokazuje, że to najkorzystniejsza forma finansowania inwestycji. ARiMR spłaca za klienta nawet 1/3 odsetek. To sprowadza koszty do poziomu nieosiągalnego przy finansowaniu komercyjnym. Bank BNP Paribas oferuje klientom atrakcyjne warunki z niskimi prowizjami i dodatkowymi promocjami" – zapewnia starszy ekspert ds. Produktów Agro w Zespole Rozwoju Produktów Agro Banku BNP Paribas Piotr Pieniążkiewicz.

Klientom, którzy złożą do 31 maja br. wnioski na preferencyjne kredyty na zakup ziemi i pozostałe inwestycje, bank oferuje promocyjne warunki – obniżenie do 1 proc. prowizji za udzielenie kredytu oraz 1 proc. prowizji rekompensacyjnej w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu.

Nowi klienci, którzy przed końcem maja otworzą rachunek bieżący z kartą debetową i bankowością internetową mogą liczyć na specjalną promocję Konta Otwartego na Agrobiznes. Bank nie będzie pobierał opłaty za prowadzenie konta przez pierwsze pół roku. Dodatkowo rolnicy, którzy skorzystają z ww. promocji uzyskają darmowy dostęp do platformy Agronomist.

Kto może otrzymać kredyt?

Kredyty preferencyjne mogą otrzymać tylko rolnicy spełniający konkretne warunki określone przez ARiMR.

Kredyty dla rolników można przeznaczyć na zakup ziemi o przeznaczeniu rolniczym, określonym w planie zagospodarowania przestrzennego danej gminy. W przypadku braku planu, wymagane jest dostarczenie zaświadczenia z gminy, informującego o braku planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy zmieniającej przeznaczenie nabywanego terenu. Łączna powierzchnia gospodarstwa, z uwzględnieniem nowo zakupionego gruntu, nie może przekroczyć 300 ha, a kwota kredytu nie może być wyższa niż iloczyn liczby nabywanych hektarów i średniej ceny GUS (z uwzględnieniem klas bonitacyjnych).

Dwie preferencyjne linie kredytowe

Zasady, w myśl których udzielane są preferencyjne kredyty dla rolników na zakup użytków rolnych przewidują aktualnie dwie preferencyjne linie kredytowe:

Linia (MRcsk) - dla osób do 40. roku życia rozpoczynających działalność rolniczą, w której pomoc ARiMR polega na spłacie 60 proc. kwoty kredytu (ale nie więcej niż 20 tys. euro). Wnioskodawca nie może prowadzić gospodarstwa rolnego dłużej niż 24 miesiące.

Linia (Z) – dla osób fizycznych i prawnych prowadzących (lub zamierzających prowadzić) działalność rolniczą. Pomoc ARiMR stosowana jest jako spłata 1/3 odsetek za kredytobiorcę. Oprocentowanie tego rodzaju kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona o marżę banku w wysokości nie większej niż 2,48 punktu procentowego (na 14.04.2022 oprocentowanie wynosi 4,1 proc.).

Kredyty dla rolników także na inwestycje

ARiMR wspiera również inwestycje w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, takie jak: budowa, modernizacja czy zakup maszyn lub urządzeń. Prace nad daną inwestycją muszą rozpocząć się nie wcześniej, niż w dniu złożenia w banku wniosku o kredyt. Zasady udzielania kredytów na ten cel określone są w dwóch liniach kredytowych (RR i PR). Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat. Możliwe jest uzyskanie do dwóch lat karencji w spłacie. Koszty kredytu są identyczne jak przy linii na zakup ziemi, z tym że kwota pomocy nie jest ograniczona do 20 tys. euro.

W ramach specjalnej linii (K02) możliwy jest zakup środków przeznaczonych na wznowienie produkcji rolnej po suszy, powodzi lub innej klęsce żywiołowej. Może to być zakup np. środków ochrony roślin, materiału siewnego, paliwa na cele rolnicze, pasz czy inwentarza żywego. Kredyt udzielany jest na 4 lata liczone od dnia wystąpienia klęski żywiołowej lub od podpisania protokołu przez wojewodę (w przypadku suszy).

Oprocentowanie całkowite kredytu K02 ustalane jest w oparciu o stawkę WIOBOR3M określaną analogicznie jak dla linii inwestycyjnych. Poziom marży to 3,5 punktu procentowego. Wysokość oprocentowanie płacona przez rolnika zależy od tego, czy w roku wystąpienia klęski miał on ubezpieczone minimum 50 proc. powierzchni upraw lub pogłowia zwierząt. Wówczas może on liczyć na oprocentowanie w wysokości 0,5 proc. Jest to oprocentowanie stałe do momentu wyczerpania kwoty pomocy określanej każdorazowo w umowie kredytowej. Jeśli jednak rolnik nie spełnia warunku ubezpieczenia, może liczyć na dopłaty w wysokości połowy tych, przysługujących ubezpieczonym (aktualne oprocentowanie to 3,825 proc.).

Czytaj także: Kredyt rolniczy na rozwój gospodarstwa

PAP/fot. pixabay
 


Autor: Monika Faber

Unijne dofinansowanie na zielone technologie już jesienią


Autor: Świat Rolnika

Prowadzisz biznes na wsi? Pośpiesz się ze złożeniem wniosku o premię


Autor: Sebastian Wroniewski

ARiMR: Młodzi rolnicy mają ostatnie dni, by starać się o 150 tys. zł 


BULT SMOGOWICZE