PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Pomoc na zalesianie zostanie zwiększona do 40 ha. Zyskać może nawet kilka tysięcy rolników

Pomoc na zalesianie zostanie zwiększona do 40 ha. Zyskać może nawet kilka tysięcy rolników

Autor: Polska Agencja Prasowa 2021-01-15 12:05:21
Pomoc na zalesianie

Zwiększenie powierzchni gruntów z 20 do 40 ha, do której można ubiegać o pomoc na zalesianie w całym okresie programowania 2014-2020 zakłada projekt rozporządzenia ministra rolnictwa. Dokument trafił do prac rządowych i jest w trakcie opiniowania. Chodzi o zmianę rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Pomoc na zalesianie

Projektowane rozporządzenie wprowadza przepis dotyczący zwiększenia maksymalnej powierzchni, do której można ubiegać się o pomoc na zalesienie w całym okresie programowania.

Proponowana zmiana została pozytywnie zaopiniowana przez Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020.
Zwiększenie limitu z 20 ha do 40 ha umożliwi beneficjentom, którzy uczestniczyli już w poddziałaniu zalesieniowym, ubieganie się o pomoc do nowych powierzchni. Zmiana związana jest z dwuletnim okresem przejściowym między Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, a przyszłym okresem programowania – czytamy w uzasadnieniu projektu.zalesianie

Pomoc na zalesianie jako część Zielonego Ładu

Ministerstwo rolnictwa wyjaśnia, że część beneficjentów już obecnie osiągnęła próg zalesienia 20 ha i nie może ubiegać się o pomoc w kolejnych latach. Uzasadnione jest zatem zwiększenie maksymalnej powierzchni przeznaczanej do zalesiania, mając na uwadze m.in. korzystny wpływ zalesień na łagodzenie zmian klimatu oraz zwiększenie różnorodności biologicznej.

Zaznaczono, że Europejski Zielony Ład wskazuje, że aby Unia Europejska mogła osiągnąć neutralność klimatyczną i zdrowe środowisko naturalne, należy poprawić jakość obszarów leśnych w Unii Europejskiej i zwiększyć ich powierzchnię. Zaproponowana zmiana będzie więc wpływać na zwiększenie lesistości kraju.

Zmiana przepisów może dotyczyć ok. 2 tys. rolników.

Czytaj także: Animalsi w obrzydliwej akcji! Pokazali zwłoki mężczyzny, bo chcieli jenota

Pomoc na zalesiani – kiedy rozporządzenie wejdzie w życie?

Zaproponowano, aby rozporządzenie weszło w życie 15 marca 2021 r., a więc z dniem rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej w roku 2021 r.

Resort przygotował także projekt rozporządzenia dotyczący poprzedniego okresu programowania na lata 2007-2013. Chodzi o dostosowanie krajowych przepisów do rozporządzenie wykonawczego KE. W tym rozporządzeniu zostały usunięte przepisy ustanawiające ostateczny termin zgłaszania zmian do wniosku o przyznanie płatności. W związku z tym kraje członkowskie same muszą określić taki termin.

Ministerstwo proponuje by zgłoszenia zmian we wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie było dokonywane w terminie określonym do dokonywania zgłoszeń zmian wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, tj. do 31 maja.

Rozwiązanie to obejmie ok. 9 tys. rolników.

PAP/fot. pixabay

 


Autor: Sebastian Wroniewski

Producenci warzyw szklarniowych otrzymają wsparcie? Jest odpowiedź MRiRW


Autor: Sebastian Wroniewski

ARiMR: Sadownicy należący do organizacji nie mogą sami wnioskować o wsparcie


Autor: Świat Rolnika

Pomoc suszowa nie ruszyła! A ruszyć miała planowo...


BULT SMOGOWICZE