PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Pomoc klęskowa za 2021 r. – wniosek złożysz tylko do końca czerwca 

Pomoc klęskowa za 2021 r. – wniosek złożysz tylko do końca czerwca 

Autor: Magdalena Podgórska 2022-06-29 13:16:00
pomoc klęskowa

Pomoc klęskowa 2021 dotyczy także Twojego gospodarstwa? Wniosek możesz złożyć tylko do końca czerwca. To już ostatni gwizdek. 

„Rolnicy, których uprawy zostały zniszczone w 2021 r. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, mogą składać wnioski o pomoc do 30 czerwca 2022 r. Dokumenty przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Dotychczas zarejestrowano ponad 32 tys. wniosków” – pisze ARiMR w komunikacie. 

Komu przysługuje pomoc klęskowa?

Z pomocy mogą skorzystać producenci rolni, którzy ponieśli w 2021 roku straty w uprawach rolnych w wyniku: 

- gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich), które zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, oraz spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20 proc. plonu;

- suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, której skutki zostały oszacowane za pośrednictwem publicznej aplikacji i spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 5 proc. plonu.

pomoc klęskowa

Jak złożyć wniosek do ARiMR?

„Wnioski o pomoc mogą być składane bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR, za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o terminie złożenia wniosku decyduje data jego nadania” – pisze ARiMR. 

„Wnioski złożone po 30 czerwca 2022 r., nie będą rozpatrywane. W przypadku trudności w pozyskaniu z aplikacji publicznej bądź od właściwego wojewody protokołu oszacowania szkód, można złożyć w biurze powiatowym ARiMR sam wniosek o udzielenie pomocy. Protokół oszacowania szkód należy jednak dostarczyć do biura powiatowego ARiMR niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później niż na wezwanie kierownika tego biura” – dodaje Agencja. 

Czytaj także: „Współpraca” – Dziś ostatni dzień na złożenie wniosku do ARiMR

ARiMR/fot. pixabay