PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Pomoc klęskowa – rolnicy złożyli ponad 64 tys. wniosków o pomoc

Pomoc klęskowa – rolnicy złożyli ponad 64 tys. wniosków o pomoc

Autor: Magdalena Podgórska 2022-07-01 10:01:00
pomoc klęskowa

Pomoc klęskowa za straty poniesione w wyniku zjawisk atmosferycznych w 2021 roku przysługuje poszkodowanym rolnikom. Wczoraj zakończył się nabór wniosków. 

30 czerwca 2022 r. upłynął termin na składanie przez rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wniosków o wsparcie. Kończący się nabór dotyczy upraw, które zostały zniszczone w 2021 r. Zarejestrowano ponad 64 tys. wniosków. Przypominamy, że wnioski o pomoc można było składać od 16 czerwca bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR, za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o terminie złożenia wniosku decyduje data jego nadania.

Komu należy się pomoc klęskowa?

Adresatem pomocy są producenci rolni, którzy w 2021 roku ponieśli straty w uprawach rolnych w wyniku:

- gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich), które zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, oraz spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20 proc. plonu;

- suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, której skutki zostały oszacowane za pośrednictwem publicznej aplikacji i spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 5 proc. plonu.

W przypadku trudności w pozyskaniu z aplikacji publicznej, bądź od właściwego wojewody, protokołu oszacowania szkód (lub kalkulacji oszacowania szkód), można go złożyć w późniejszym terminie – niezwłocznie po otrzymaniu, nie później jednak niż na wezwanie kierownika biura powiatowego.

Wnioski złożone po 30 czerwca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

pomoc klęskowa

Czytaj także: Rusza wsparcie na rozwój usług rolniczych. Można zgarnąć pół miliona

Arimr/fot. pixabay