PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / PARP: Ponad 9 mln euro na innowacje dotyczące wód śródlądowych lub morskich

PARP: Ponad 9 mln euro na innowacje dotyczące wód śródlądowych lub morskich

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-01-12 17:30:00
PARP

Rusza nowa edycja konkursu dla firm na innowacje dotyczące wód śródlądowych lub morskich – poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Do dyspozycji przedsiębiorców przeznaczona będzie kwota 9,35 mln euro, która pochodzi z Funduszy Norweskich. Jak wskazano w komunikacie, inicjatywy zgłaszane do konkursu pt.:„Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth”, powinny dotyczyć tzw. niebieskiego wzrostu, czyli dążyć do zapewnienia najbardziej wydajnego i zrównoważonego wykorzystania zasobów wód i wybrzeży.

Do kogo jest skierowany konkurs PARP?

"Projekty w ramach tego schematu mogą jednocześnie przyczyniać się do ograniczenia zanieczyszczenia wód i ich otoczenia" – napisano w komunikacie.

"Kwestie wpływu gospodarki na środowisko naturalne w dużym stopniu decydują obecnie o konkurencyjności firm i powodzeniu przedsięwzięć. Firmy myśląc o rozwoju, nie mogą nie brać pod uwagę kwestii środowiskowych. Dzięki grantom z Funduszy Norweskich będziemy w stanie nie tylko poprawić konkurencyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw, ale również wesprzeć je w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług ważnych dla naszego środowiska oraz społeczeństwa" – powiedział cytowany w informacji p. o. prezesa PARP Mikołaj Różycki.

Napisano, że konkurs PARP adresowany jest do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, które zamknęły przynajmniej jeden rok obrotowy i przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym, w okresie ostatnich trzech lat, ich przychody ze sprzedaży towarów i usług nie były niższe niż 20 tys. euro. Wydatki objęte wsparciem można przeznaczyć na: zakup nowych środków trwałych (w tym maszyn i urządzeń), koszty robót i materiałów budowlanych (m.in. w zakresie rozbudowy, budowy lub modernizacji portów, lub przystani), zakup wartości niematerialnych i prawnych, zakup usług doradczych, wydatki na prace rozwojowe.

Poprzednia edycja konkursu zakończyła się podpisaniem 21 umów

Przypomniano, że w pierwszej edycji konkursuPARP 02 PARP podpisano 21 umów o dofinansowanie, na kwotę prawie 53 mln zł. Wśród dofinansowanych projektów są m.in. projekty dotyczące farm wiatrowych na morzu, a także te związane z rozwijaniem technologii, które wpływają np. na oczyszczalnie ścieków oraz sposoby oczyszczania i uzdatniania wody.

"Program „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”, w tym również nowa edycja konkursu w schemacie „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth”, stawia na rozwój biznesu oraz wspiera ekologiczne innowacje w polskich spółkach. Współczesne firmy, które chcą się rozwijać, nie mogą pominąć w tym procesie kwestii środowiskowych. To droga, którą warto podążać, chodzi bowiem o przyszłość nas wszystkich " – skomentował Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Napisano, że wnioski w konkursie będzie można składać od 1 lutego do 31 marca 2022 r. za pośrednictwem elektronicznej aplikacji – tzw. generatora wniosków, uruchomionego w pierwszym dniu naboru.

Dodano, że od 19 stycznia PARP organizuje spotkanie informacyjne, na którym przybliży warunki udziału w konkursie.

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. Za koordynację wdrażania tzw. Funduszy Norweskich i EOG w Polsce – jako Krajowy Punkt Kontaktowy – odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Czytaj też: ARiMR: 100 tys. zł na inwestycje chroniące wody przed azotanami

PAP/fot.Flickr/Pixabay