PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Okresowe emerytury rolnicze

Okresowe emerytury rolnicze

Autor: Świat Rolnika 2014-07-28 11:03:39
Okresowe emerytury rolnicze

Rolnicy mają możliwość ubiegania się o przyznanie okresowej emerytury rolniczej. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz...

Okresowe emerytury rolnicze

Rolnicy mają możliwość ubiegania się o przyznanie okresowej emerytury rolniczej.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637) osobie, której upłynął okres, na jaki została przyznana jej renta strukturalna przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a która nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego, przysługuje okresowa emerytura rolnicza do dnia osiągnięcia tego wieku.

Wysokość okresowej emerytury rolniczej, jest równa wartości emerytury podstawowej, bez względu na posiadany okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Osoby, które utraciły prawo do renty strukturalnej i nie osiągnęły wieku emerytalnego, mogą zwrócić się do Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej KRUS, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, z wnioskiem o przyznanie prawa do okresowej emerytury rolniczej. do wniosku powinna być dołączona kopia decyzji ARiMR przyznającej rentę strukturalną. 

Źródło: KRUS


Już tylko do końca dnia można ubiegać się o wsparcie na modernizację

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-06-27 16:12:00

27 czerwca ostatnim dniem na złożenie wniosku o dopłaty

Autor: Świat Rolnika 2022-06-27 12:30:00

ARiMR: 23 czerwca zakończenie mechanizmu dostawy jabłek

Autor: Świat Rolnika 2022-06-23 09:30:00

BULT SMOGOWICZE