PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Od 4 stycznia można składać wnioski o dopłaty do przechowywania wieprzowiny

Od 4 stycznia można składać wnioski o dopłaty do przechowywania wieprzowiny

Autor: Robert Maj 2016-01-19 00:00:00
Brak grafiki

Komisja Europejska opublikowała Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2334 z dnia 14 grudnia 2015 r., wprowadzające prywatne przechowywanie wieprzowiny oraz ustalające z góry stawkę dopłat (Dz.Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str.10), zgodnie z którym Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny.

Komisja Europejska opublikowała Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2334 z dnia 14 grudnia 2015 r., wprowadzające prywatne przechowywanie wieprzowiny oraz ustalające z góry stawkę dopłat (Dz.Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str.10), zgodnie z którym Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny.

W mechanizmie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny mogą uczestniczyć Przedsiębiorcy, którzy:

1) mają siedzibę i są zarejestrowani na terenie Unii Europejskiej dla celów podatku VAT,

2) zapewniają chłodnię do przechowywania wieprzowiny na terenie Polski,

3) są wpisani do Centralnego Rejestru Przedsiębiorców ARR.

W ramach mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny przechowywane mogą być tusze/półtusze wieprzowe lub elementy powstałe z rozbioru półtusz wieprzowych, określone w załączniku do ww. rozporządzenia Komisji Europejskiej, przez okres 90, 120 lub 150 dni.

Warunkiem przystąpienia do mechanizmu jest:

1) rejestracja Przedsiębiorcy w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR (dotyczy przedsiębiorców jeszcze nie zarejestrowanych),

2) złożenie zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy w wysokości 20% wnioskowanej kwoty dopłaty, o którą ubiega się Przedsiębiorca,

3) złożenie wniosku o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny na formularzu udostępnionym przez Agencję. Wniosek może dotyczyć tylko jednego produktu tj. jednej z kategorii wymienionej w załączniku do ww. rozporządzenia KE.  

Wnioski o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny należy przesłać na adres: Agencja Rynku Rolnego, 01 – 207 Warszawa, ul. Karolkowa 30 lub złożyć bezpośrednio pod podanym powyżej adresem w Kancelarii Ogólnej ARR.

Do wniosku należy dołączyć niezbędną dokumentację określoną w „Warunkach udzielania dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny”.

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ OD DNIA 4 STYCZNIA 2016 ROKU.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do ARR.

„Formularz rejestracyjny”, formularz wniosku o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny i dokumenty związane z realizacją mechanizmu oraz „Warunki udzielania dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny”, a także szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać:

- w Biurze Produktów Zwierzęcych Agencji Rynku Rolnego, 01 – 207 Warszawa,  ul. Karolkowa 30, tel. 0 - 22 376 - 78 - 03, 376 - 70 - 60, 376 - 71 - 09

- w Oddziałach Terenowych ARR

- w telefonicznym punkcie informacyjnym: 0 - 22 661 - 72 – 72

- na stronie internetowej ARR: www.arr.gov.pl

ARR/Fot.RM