PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / MRiRW ułatwi proces ubiegania się o premie na działalność pozarolniczą

MRiRW ułatwi proces ubiegania się o premie na działalność pozarolniczą

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-04-13 17:30:00
MRiRW

MRiRW rozpoczęło pracę nad rozporządzeniem, które uprości proces ubiegania się o premie na działalność pozarolniczą – poinformował resort.

Ministerstwo poinformowało w komunikacie o rozpoczęciu prac nad zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. "Dzięki któremu proces ubiegania się o premie na działalność pozarolniczą będzie łatwiejszy" – podano.

Ułatwienie istniejących przepisów

Jak przypomniało MRiRW, premie mogą być przyznane na realizację operacji pn. „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Jest to wsparcie z PROW 2014–2020.

Wskazano, że uproszczenia dla beneficjentów obejmą m.in. zmiany założeń dotyczących dokumentowania osiągniętych przychodów z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej w trakcie realizacji biznesplanu.

MRiRW

MRiRW informuje o zagospodarowaniu ugorów

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rolnicy będą mogli w tym roku wykorzystać ugory do produkcji żywności i pasz oraz prowadzić tam produkcję. Jak przekazał resort, chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w UE w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Decyzja umożliwi uznanie gruntów ugorowanych za odrębne uprawy w ramach dywersyfikacji upraw lub za obszary proekologiczne (EFA), nawet jeśli na takich gruntach będzie miał miejsce wypas, zbiór w celu produkcyjnym lub uprawa.

MRiRW przekazało na swojej stronie internetowej, że na wniosek Polski i innych państw członkowskich Komisja Europejska przygotowała projekt decyzji umożliwiającej rolnikom w Polsce skorzystanie z odstępstwa od zakazu produkcji na ugorach. Zgodnie z projektem, ugory będzie można wykorzystać do produkcji żywności i pasz. Powodem wprowadzenia odstępstwa jest potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

"Decyzja umożliwi uznanie gruntów ugorowanych za odrębne uprawy w ramach dywersyfikacji upraw lub za obszary proekologiczne (EFA), nawet jeśli na takich gruntach będzie miał miejsce wypas, zbiór w celu produkcyjnym lub uprawa. Na ugorach objętych odstępstwem w ramach obszarów EFA będzie można stosować środki ochrony roślin" – wyjaśniło Ministerstwo rolnictwa.

Czytaj również: ARiMR powiększa pulę pieniędzy na kredyty preferencyjne w 2022 roku

PAP/fot.pixabay


Autor: Sebastian Wroniewski

Zasiłek pogrzebowy KRUS – komu przysługuje i jak się o niego starać


Autor: Polska Agencja Prasowa

ARiMR: Złożono już ponad 1 mln wniosków o dopłaty bezpośrednie


Autor: Świat Rolnika

Wnioski o płatności, a dopłaty do nawozów. Który wniosek najpierw?


BULT SMOGOWICZE