PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / 133 mln euro na promocje produktów rolnych

133 mln euro na promocje produktów rolnych

Autor: Świat Rolnika 2016-11-14 13:07:38
133 mln euro na promocje produktów rolnych
Komisja Europejska w Rocznym Programie Prac na 2017 rok przeznaczy 133 mln euro na programy informacyjne i promocyjne produktów rolnych wszystkich państw członkowskich.
Organizacje branżowe lub międzybranżowe, reprezentatywne dla danego sektora, a także organizacje producentów lub zrzeszenia organizacji producentów, uznane przez państwa członkowskie, będą mogły otrzymać środki na promocję produktów rolno-spożywczych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, w ramach jednego z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych". Na programy proste zostanie przekazanych 90 mln EUR natomiast na programy multi 43 mln EUR.
 
 
Finanse na programy proste:
a) skierowane na rynek wewnętrzny 22,5 mln EUR, w tym:
 • 12 375 tys EUR na temat 1 – programy informacyjne i promocyjne mające na celu zwiększenie świadomości i rozpoznawalności unijnych systemów jakości, określonych w artykule 5 (4) a, b i c rozporządzenia (UE) 1144/2014,
 • 10 125 tys. EUR na temat 2 – programy informacyjne i promocyjne mające na celu podkreślenie specyficznych metod unijnej produkcji i charakterystyki europejskich produktów rolno – żywnościowych i systemów jakości, o których mowa w artykule 5 (4) d rozporządzenia (UE) 1144/2014,
b) skierowane na rynek krajów trzecich 63 mln EUR, w tym:
 • 14 750 tys. EUR na temat 3 – programy informacyjne i promocyjne skierowane na jeden lub więcej następujących rynków: Chiny (zawierające Hong Kong, Makao), Japonia, Korea Południowa, Tajwan, region Płd.-Wsch. Azji lub Indie,
 • 11 600 tys. EUR na temat 4 – programy informacyjne i promocyjne skierowane na jeden lub więcej następujących rynków: USA, Kanady i Meksyk,
 • 8 450 tys. EUR na temat 5 – programy informacyjne i promocyjne skierowane na jeden lub więcej następujących rynków: Afryka, Bliski Wschód lub Turcja,
 • 11 600 tys. EUR na temat 6 – programy informacyjne i promocyjne skierowane na inne obszary geograficzne niż te, wskazane w tematach 3, 4 i 5,
 • 12 600 tys. EUR na temat 7 – programy informacyjne i promocyjne dot. produktów mleczarskich i produktów z mięsa wieprzowego lub obu tych produktów, skierowane na rynek krajów trzecich,
 • 4 000 tys. EUR na temat 8 – programy informacyjne i promocyjne dot. produktów z mięsa wołowego, skierowane na rynek krajów trzecich,
c) w przypadku wystąpienia poważnych zakłóceń na rynku, utraty zaufania konsumentów lub innych specyficznych problemów (w ramach dodatkowego naboru) 4,5 mln EUR.
 
 
Produkty kwalifikowane w ramach tematów 7 i 8 znajdują się w części XVII aneksu I do rozporządzenia (EU) nr 1308/2013 w odniesieniu do produktów z mięsa wieprzowego i w części XVI aneksu I do tego rozporządzenia w odniesieniu do produktów mleczarskich.
 
 
Finanse na program multi:
a) skierowane na rynek wewnętrzny 15 050 tys. EUR mln EUR, w tym:
 • 15 050 tys. EUR na tematA - programy informacyjne i promocyjne mające na celu zwiększenie świadomości zrównoważonego rolnictwa i roli rolnictwadla działań na rzecz klimatu i środowiska, 
b) skierowane na rynek wewnętrzny lub na rynek krajów trzecich 27 950 tys. EUR mln EUR, 
 • 15 050 tys. EUR na tematB - programy informacyjne i promocyjne mające na celu zwiększenie świadomości i rozpoznawalności unijnych systemów jakości, określonych w artykule 5(4) (a), (b) i (c) rozporządzenia (UE) 1144/2014,
 • 12 900 tys EUR na tematC - programy informacyjne i promocyjne mające na celu podkreślenie specyficznych metod unijnej produkcji i charakterystyki europejskich produktów rolno spożywczych,  określonych w artykule 5(4)(d) rozporządzenia (UE) 1144/2014.
 
 
minrol.gov.pl/Riv/Fot. pixabay.com