PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / KRUS poinformował o wysokościach składek na ubezpieczenia

KRUS poinformował o wysokościach składek na ubezpieczenia

Autor: Świat Rolnika 2022-06-20 12:30:00
KRUS

KRUS za pośrednictwem najnowszej uchwały ogłosił wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2022 r.

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 5 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 8 czerwca 2022 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2022 r. (M.P. z 2022 r., poz. 588). W związku z tym, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego ubezpieczeniu przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w III kwartale 2022 r. wynosi 60,00 zł miesięcznie.

Wysokość składek w III kwartale 2022 roku

KRUS poinformował, że jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie Kasa informuje, że w czerwcu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1084,58 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w III kwartale 2022 r. wynosi 108,00 zł.

KRUS o najnowszych wysokościach składek

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

  • 12% emerytury podstawowej tj. 130,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
  • 24% emerytury podstawowej tj. 260,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
  • 36% emerytury podstawowej tj. 390,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
  • 48% emerytury podstawowej tj. 521,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

KRUS przypomina, że z uwagi na fakt, że ostatni dzień ustawowego terminu uregulowania należnych składek za III kwartał 2022, tj. 31 lipca 2022 r., przypada w niedzielę, to zgodnie z postanowieniami art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, mającymi zastosowanie do składek w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, realizacja tego obowiązku powinna nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 1 sierpnia 2022 r. 

Czytaj również: KRUS: Korzystne zmiany dla emerytów i rencistów weszły w życie

GOV/fot.pixabay


Producenci jabłek złożyli 907 wniosków o pomoc dostosowawczą

Autor: Emilia Gromczak 2022-07-01 12:30:00

Producenci świń mogą otrzymać pomoc. Sprawdź jak dostać pieniądze

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-07-01 10:30:00

Pomoc klęskowa – rolnicy złożyli ponad 64 tys. wniosków o pomoc

Autor: Magdalena Podgórska 2022-07-01 10:01:00

BULT SMOGOWICZE