PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / KRiR informuje, że Koła Gospodyń Wiejskich mogą ubiegać się o dofinansowania

KRiR informuje, że Koła Gospodyń Wiejskich mogą ubiegać się o dofinansowania

Autor: Polska Agencja Prasowa 2021-10-19 14:41:30
KRiR

Jak informuje KRiR, Koła gospodyń wiejskich po raz czwarty mogły ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej na realizację swoich zadań statutowych. W ramach zakończonego właśnie naboru Agencja zarejestrowała ponad 10 tys. wniosków.

KRiR zawiadamia, że KGW mogą dostać fundusze na realizację działań statutowych

Jak tłumaczy KRiR, Koła gospodyń wiejskich organizują życie kulturalne gmin, popularyzują lokalne tradycje i zwyczaje, pielęgnują dziedzictwo kulinarne, a przede wszystkim budują społeczne więzi. Niewiele jest organizacji społecznych, które przetrwały próbę czasu. Kołom gospodyń wiejskich, z ich 140-letnią historią, nie tylko to się udało, one świetnie odnalazły się w dzisiejszych czasach. A dodatkowo z pomocą państwa zyskały nowe możliwości działania.

Dzięki ustawie z 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich organizacje te stały się samodzielnymi podmiotami, wyposażonymi w osobowość prawną. Dokument ten daje kołom możliwość prowadzenia działalności zarobkowej i pozyskiwania dotacji, w tym wsparcia finansowego z ARiMR. Pozyskane w ten sposób fundusze koła mogą przeznaczyć na realizację zadań statutowych.

Pierwszym warunkiem, by sięgnąć po dofinasowanie, jest zarejestrowanie koła w rejestrze prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby jego członków. W tym roku wyniosła: 5 tys. zł – dla kół liczących nie więcej niż 30 osób, 6 tys. zł – jeśli liczba członków mieści się w przedziale 31-75 oraz 7 tys. zł – w przypadku tych jeszcze liczniejszych.

Rynek zbóż: ceny rosną, niska podaż

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczy na ten cel 70 mln zł

Z roku na rok wsparcie dla KGW na realizację zadań statutowych KRiRcieszy się coraz większym zainteresowaniem. W 2018 r. z dofinasowania skorzystało ponad 4,8 tys. kół, które otrzymały łącznie ok. 16,3 mln zł. Rok później ok. 29,7 mln zł trafiło do blisko 8,6 tys. kół. W 2019 r. dotację otrzymało już 9,4 kół na kwotę blisko 33 mln zł. Tegoroczna pula środków była większa niż w ubiegłym roku i wynosiła 70 mln zł, wzrosły bowiem stawki pomocy. W zakończonym 30 września naborze wnioski o wsparcie złożyło 10,15 tys. kół na kwotę blisko 56 mln zł.

KRiR informuje, że przyznane pieniądze koła mogą przeznaczyć m.in. na prowadzenie w środowiskach wiejskich działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej, działalności na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi; upowszechnianie dobrych metod prowadzenia gospodarstw domowych; rozwijanie kultury ludowej, w tym w szczególności kultury̨ lokalnej i regionalnej.
Co ważne, otrzymane środki koła powinny wydać do końca tego roku, a rozliczyć do końca stycznia 2022 r. poprzez złożenie do ARiMR sprawozdania.

KRiR.pl/fot.gov/fot.pixabay