PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Kodeks urbanistyczno-budowlany. Rozwiązania dla obszarów wiejskich

Kodeks urbanistyczno-budowlany. Rozwiązania dla obszarów wiejskich

Autor: Świat Rolnika 2016-11-04 08:08:28
Kodeks urbanistyczno-budowlany. Rozwiązania dla obszarów wiejskich

Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel spotkali się, by przybliżyć założenia projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego pod kątem m.in. rozwoju obszarów wiejskich.

Minister Krzysztof Jurgiel, reprezentanci Ministerstwa Środowiska oraz Agencji Nieruchomości Rolnych rozmawiali 2 listopada o założeniach Kodeksu urbanistyczno-budowlanego w kontekście m.in. rozwoju obszarów wiejskich.


Minister podkreślił w trakcie spotkania, że zapewnienie odpowiedniej gospodarki przestrzennej na obszarach wiejskich jest istotne. Problemy towarzyszące prognozie i potrzebom rozwojowym, dostosowanie struktury gruntowej, inwestowanie na terenach nieobjętych planem miejscowym, podział nieruchomości rolnych – to kwestie, które wymagają kompleksowych rozwiązań i regulacji.


Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa gruntownie omówili założenia projektu Kodeksu. Zaprezentowali informacje mające na celu wyjaśnienie działania poszczególnych instytucji i mechanizmów projektowanej regulacji.


Minister Jurgiel zadeklarował chęć aktywnej współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa w celu wypracowania optymalnych rozwiązań prawnych dla obszarów wiejskich. Zwrócił uwagę na duże znaczenie projektowanej regulacji dla realizacji zadań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Kodeks urbanistyczno-budowlany to projekt, który w sposób kompleksowy reguluje proces inwestycyjny, począwszy od kreacji polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach administracyjnych kraju, poprzez uzyskanie zgody inwestycyjnej na realizację oraz do finalnej budowy inwestycji. Ponadto tworzy także odpowiednie narzędzia koordynujące realizację inwestycji celu publicznego z planowaniem przestrzennym.


Głównymi celami Kodeksu są:


• Skrócenie i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym likwidacja zbędnych procedur dla najprostszych budowli.


• Przywrócenie i zapewnienie efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz wzmocnienie partycypacji społecznej w podejmowaniu rozstrzygnięć przestrzennych na wszystkich poziomach planowania, aby przypadki działań niezgodnych z interesem społeczności lokalnej należały do rzadkości.


• Efektywny i transparentny proces lokalizacji i realizacji inwestycji publicznych.

 

minrol.gov.pl/mib.gov.pl/AZK/fot. minrol.gov.pl