PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Już tylko do końca dnia można ubiegać się o wsparcie na modernizację

Już tylko do końca dnia można ubiegać się o wsparcie na modernizację

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-06-27 16:12:00
wsparcie na modernizację

Tylko do 27 czerwca rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na modernizację na rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie.

Dotychczas do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 65 wniosków na kwotę ponad 7,3 mln zł. Zainteresowani pomocą finansową mogą składać wnioski jednocześnie w obszarach rozwój produkcji prosiąt i nawadnianie w gospodarstwie.

Ostatni moment na wsparcie na modernizację

Dokumenty przyjmują biura powiatowe i odziały regionalne Agencji. Wnioski o wsparcie na modernizację można składać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, a także wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Limit wsparcia, które można otrzymać w całym okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w obszarze rozwój produkcji prosiąt, to 900 tys. zł – jednak w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich (w tym ich wyposażeniem), maksymalna wysokość pomocy to 200 tys. zł. Natomiast w obszarze nawadniania w gospodarstwie w ramach PROW 2014-2020 można otrzymać do 100 tys. zł.

Pomoc w obu przypadkach jest, co do zasady, przyznawana w postaci dofinansowania wydatków przeznaczonych na realizację danej inwestycji i standardowo wynosi 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. Natomiast gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub robi to wspólnie kilku gospodarzy poziom dofinansowania to 60 proc. W przypadku inwestycji w nawadnianie o wsparcie nie może jednak ubiegać się grupa rolników. 

wsparcie na modernizację

Czytaj też: ARiMR: Ruszył nabór wniosków o wsparcie produkcji prosiąt oraz nawadniania

ARiMR/fot.pixabay