PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Już ponad 400 tysięcy rolników złożyło wnioski o dopłaty do nawozów

Już ponad 400 tysięcy rolników złożyło wnioski o dopłaty do nawozów

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-06-02 12:30:00
dopłaty do nawozów

Ze wstępnego podsumowania naboru wniosków o dopłaty do nawozów wynika, że do 31 maja wnioski o tę formę wsparcia złożyło już ponad 425 tysięcy rolników.

Dofinansowanie przysługuje do zakupu, który miał miejsce między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów. Ważne jest, że o taką pomoc mógł ubiegać się jedynie ten rolnik, który złożył wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2022 rok.

Wstępne podsumowanie naboru o dopłaty do nawozów

31 maja 2022 r. ARiMR zakończyła przyjmowanie wniosków o dopłaty do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do biura powiatowego Agencji. Dokumenty złożone po 31 maja nie będą uwzględniane.

Dofinasowanie ma zrekompensować wyższe koszty zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, nabytych między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów. Ważne jest, że o taką pomoc mógł ubiegać się jedynie ten rolnik, który złożył wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2022 rok.

dopłaty do nawozów

Kto może uzyskać dopłaty do nawozów

Wysokość wsparcia wyliczana jest w oparciu o dwustopniowy algorytm. Po pierwsze, oblicza się wysokość pomocy na podstawie określonych stawek, które wynoszą:

  • 500 zł do hektara upraw rolnych (z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk) lub
  • 250 zł do hektara łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego).

Maksymalna powierzchnia objęta tą pomocą wynosi 50 ha.

Po drugie obliczana jest różnica pomiędzy cenami nawozów w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. a tymi, które obowiązywały od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r. W tym celu potrzebne są dane potwierdzające poniesione koszty. W przypadku nabycia nawozów między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. rolnik musiał posiadać i dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające takie zakupy.

Natomiast koszty zakupu nawozów w okresie od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r., jeżeli rolnik nie posiadał dokumentów księgowych potwierdzających ich nabycie, mogły zostać wyliczone na podstawie średnich stawek opublikowanych przez resort rolnictwa. W ten sposób można obliczyć różnicę w cenie tony nawozów w tych okresach. Po jej przemnożeniu przez liczbę ton nawozów zakupionych w terminie 1 września 2021 r. – 15 maja 2022 r. wyliczona zostanie wysokość pomocy w postaci dopłaty do nawozów.

Po porównaniu obydwu kwot – tej obliczonej na podstawie stawek i powierzchni oraz tej wyliczonej na podstawie różnicy w cenach nawozów – właściwą stawką pomocy jest mniejsza z nich.

Czytaj też: Krajowa Rada Izb Rolniczych: Wapnowanie gleb bez limitu

ARiMR/fot.pixabay


ARiMR: 23 czerwca zakończenie mechanizmu dostawy jabłek

Autor: Świat Rolnika 2022-06-23 09:30:00

Producenci jabłek zgłaszają się po pomoc – 90 proc. limitu wykorzystane

Autor: Świat Rolnika 2022-06-22 15:00:00

Producenci jabłek z nadzwyczajną pomocą! 85 proc. limitu wykorzystane

Autor: Świat Rolnika 2022-06-20 14:00:00

BULT SMOGOWICZE