PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Hodowcy świń mogą skorzystać z refundacji wydatków na bioasekurację

Hodowcy świń mogą skorzystać z refundacji wydatków na bioasekurację

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-06-06 21:30:00
Hodowcy świń

Aż 50 procent wydatków poniesionych na bioasekurację podlega refundacji. Hodowcy świń mogą składać stosowne wnioski już od czerwca.

Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, od 20 czerwca do 22 lipca bieżącego roku będą przyjmowane wnioski o pomoc w formule de minimis w rolnictwie na refundację 50 procent wydatków poniesionych na działania związane z bioasekuracją.

Wykaz dóbr, na które można uzyskać refundację

Ministerstwo wyjaśniło, że hodowcy świń będą mogli uzyskać refundację wydatków na zakup: mat dezynfekcyjnych; sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych; odzieży ochronnej i obuwia ochronnego.

Refundowane będzie również zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych, czy przebudowa pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach. W tym drugim przypadku chodzi o gospodarstwa, w których utrzymuje się średniorocznie nie więcej niż 50 sztuk świń.

Hodowcy świń

Warunki, jakie muszą spełnić hodowcy świń, aby uzyskać refundację

Jak poinformowano, wnioski o pomoc należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji.

Ministerstwo przekazało, że hodowcy świń do wniosku o udzielenie pomocy powinni dołączyć np. faktury lub ich kopie, rachunki dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym.

Hodowcy świń mogą nadal składać wnioski o modernizację gospodarstw

Przypominamy, że do 27 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przedłuża termin składania wniosków o wsparcie finansowe na modernizację gospodarstw.

Chodzi o rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie. Zainteresowani pomocą będą mogli składać wnioski jednocześnie w obu obszarach. Dokumenty przyjmować będą biura powiatowe i odziały regionalne Agencji. Dokumenty będzie można składać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, a także wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową w placówce Poczty Polskiej.

Czytaj również: ARiMR wydłuża ważny nabór wniosków. Rolnicy mogą zgarnąć 12 mln złotych

PAP/fot.pixabay