PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Gospodarstwa agroturystyczne w strefie stanu wyjątkowego chcą odszkodowań

Gospodarstwa agroturystyczne w strefie stanu wyjątkowego chcą odszkodowań

Autor: Michał Rybka 2021-12-27 11:44:18
Gospodarstwa agroturystyczne

Gospodarstwa agroturystyczne znajdujące się na obszarze objętym stanem wyjątkowym znalazły się w dramatycznej sytuacji finansowej.

W związku z tym Rolnicze samorządy postulują o odszkodowania dla gospodarstw agroturystycznych, które znajdują się na obszarach objętych ograniczeniami w związku ze stanem wyjątkowym. Jest to część terenów w województwie podlaskim oraz województwie lubelskim. W dniu 21 grudnia 2021 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas X posiedzenia KRIR, zwrócił się z tą sprawą do Ministra Sportu i Turystyki Kamila Bortniczuka.

Kwestia wypłacenia rekompensaty poszkodowanym przedsiębiorcom

Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi hotelarskie, oraz przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie gastronomii mogą ubiegać się o rekompensatę.

"Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 2021 r. o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1803, z późn. zm.), przedsiębiorcy oraz rolnicy świadczący usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, na obszarze obejmującym obręby ewidencyjne wymienione w załączniku do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz. U. poz. 1612), którzy prowadzą działalność w czasie stanu wyjątkowego wprowadzonego tym rozporządzeniem, za okres obowiązywania stanu wyjątkowego mogą otrzymać rekompensatę z budżetu państwa, zwaną dalej „rekompensatą”– czytamy.gospodarstwaagroturystyczne2

“Ponadto, zgodnie z art. 2a ust. 1 ww. ustawy, rekompensata przysługuje także podmiotom, o których mowa w art. 1, prowadzącym działalność na obszarze objętym czasowym zakazem przebywania, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1776 oraz z 2021 r. poz. 1918 i 2191). Jednakże, w takim przypadku rekompensata przysługuje jedynie za okres 30 dni trwania zakazu przebywania w wysokości 65% średniego miesięcznego przychodu podmiotu z prowadzonej przez niego działalności na obszarze objętym czasowym zakazem przebywania, w okresie obejmującym 3 wybrane miesiące z 6 miesięcy poprzedzających wprowadzenie tego zakazu (art. 2a ust. 2)” – podkreśla KRIR w swoim apelu. Dodatkowo w związku z panującą sytuacją Izby Rolnicze ostrzegają przed potencjalnymi protestami.

Gospodarstwa agroturystyczne nie mogą dostać pełni odszkodowań

W związku z powyższym KRIR chce potwierdzenia, że rekompensata o której mowa w ustawach, może być również przyznana podmiotom, które prowadzą gospodarstwa agroturystyczne. Izby Rolnicze zwróciły się także z prośbą o to, aby wydłużyć okres przyznawania rekompensat, ponieważ obecnie takie odszkodowanie może być wypłacone tylko za 30 dni

„Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2193), zakaz ten obowiązuje od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 1 marca 2022 r. Tymczasem rekompensata może być przyznana jedynie za 30 dni." – przedstawia swoje stanowisko samorząd rolniczy.

Czytaj też: Agroturystyka – czy może funkcjonować w obecnym czasie pandemii?

źródła: krir.pl/ fot. pixabay