PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Dopłaty do nawozów otrzymało już ponad 34 tysiące rolników

Dopłaty do nawozów otrzymało już ponad 34 tysiące rolników

Autor: Świat Rolnika 2022-07-13 10:30:00
Dopłaty do nawozów

Do 31 maja 2022 roku rolnicy mogli ubiegać się o przyznanie dopłaty do nawozów. Do programu zgłosiło się ponad 427 tys. osób.

11 lipca rozpoczęła się wypłata pomocy. Po dwóch dniach realizacji płatności z tego tytułu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na konta bankowe 34 tys. rolników 226 mln zł. Pomoc będzie wypłacana sukcesywnie w lipcu i sierpniu. Dofinasowanie ma zrekompensować wyższe koszty zakupu nawozów, nabytych między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r.

Ważne dopłaty dla rolników

Przypomnijmy, że do 31 maja 2022 r. można było składać wnioski o dopłaty do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. Do Agencji wpłynęło blisko 427 tys. wniosków, na podstawie których oszacowano maksymalną kwotę niezbędną do realizacji programu – 3,5 mld zł. Przypomnijmy, że pula środków na ten cel wynosiła 3,9 mld zł. Oznacza to, że nie będzie stosowany współczynnik korygujący.

Dopłaty do nawozów miały zrekompensować wysokie ceny tego towaru, nabytego między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. O taką pomoc mógł ubiegać się jedynie rolnik, który złożył wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2022 rok. Wysokość wsparcia wyliczono w oparciu o dwustopniowy algorytm.

Po pierwsze, pod uwagę brano określonych stawek, które wynoszą:

  • 500 zł do hektara upraw rolnych (z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk) lub
  • 250 zł do hektara łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego).

Maksymalna powierzchnia objęta tą pomocą wynosi 50 ha.

Dopłaty do nawozów

Jak obliczano dopłaty do nawozów?

Po drugie, obliczano różnicę pomiędzy cenami nawozów w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r., a tymi które obowiązywały od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r. W tym celu potrzebne były dane potwierdzające poniesione koszty. W przypadku nabycia nawozów między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. rolnik musiał dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające takie zakupy.

Dopłaty do nawozów zakupionych od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r. mogły zostać wyliczone na podstawie średnich stawek opublikowanych przez resort rolnictwa, jeżeli rolnik nie posiadał dokumentów księgowych potwierdzających zakup. W ten sposób obliczano różnicę w cenie tony nawozów w obu okresach. Po jej przemnożeniu przez liczbę ton nawozów zakupionych w terminie 1 września 2021 r. - 15 maja 2022 r. wyliczono wysokość pomocy.

Czytaj również: ARiMR wypłaciła już 138 mln zł dofinansowania na zakup nawozów

GOV/fot.pixabay