PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Dopłaty do buraków cukrowych – szykują się zmiany w płatnościach!

Dopłaty do buraków cukrowych – szykują się zmiany w płatnościach!

Autor: Sebastian Wroniewski 2020-08-21 19:36:33
Dopłaty do buraków

W odpowiedzi na zapytanie Krajowej Rady Izb Rolniczych, resort rolnictwa poinformował, że szykują się zmiany jeśli chodzi o dopłaty do buraków cukrowych. Zmiany w płatnościach są wynikiem unijnych ustaleń w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej. Procedowany na forum UE projekt przewiduje zmiany wsparcia dochodów związanego z wielkością produkcji w niektórych sektorach i rodzajach produkcji lub typach rolniczych. Decyzje wpłyną więc również na wspomniane dopłaty.

Dopłaty do buraków – idą zmiany

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do resortu rolnictwa z zapytaniem o dopłaty do buraków cukrowych oraz nabory w ramach PROW 2014-2020 w roku 2021 i latach następnych. Ministerstwo poinformowało, że zarówno płatność związana z produkcją do buraków cukrowych, jak i pozostałe płatności bezpośrednie w roku 2021 będą przyznawane na takich samych zasadach i w tej samej formie, co obecnie.

Zmiany nastąpią natomiast od roku 2022, ponieważ planowane są nowe rozwiązania prawne w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej. Procedowany na forum Unii Europejskiej projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczący planów strategicznych WPR, przewiduje możliwość ustanowienia wsparcia dochodów związanego z wielkością produkcji w niektórych sektorach i rodzajach produkcji lub typach rolniczych istotnych ze względów gospodarczych, społecznych lub środowiskowych i znajdujących się w trudnej sytuacji. Decyzje wpłyną więc również na dopłaty do buraków cukrowych.

Resort rolnictwa poinformował, że trwają intensywne prace nad przygotowaniem Krajowego Planu Strategicznego dla WPR, który będzie obowiązywał w przyszłym okresie programowania. Prace obejmują między innymi szereg analiz, w tym analizę sytuacji poszczególnych sektorów. W związku z powyższym dalsze decyzje dotyczące wsparcia związanego z produkcją w sektorze buraków cukrowych zostaną podjęte dopiero po zakończeniu wspomnianych prac.

ASF znów zaatakował! Kolejne 3 nowe ogniska w województwie lubelskim

Dopłaty do buraków i PROW

Poza odpowiedzią o dopłaty do buraków cukrowych, Doplaty do burakowministerstwo poinformowało także o działaniach PROW 2014-2020. Resort informuje, że w przyszłym roku planowane jest kontynuowanie naborów wniosków o przyznanie płatności w ramach:

  • działania Rolnictwo ekologiczne,
  • działania Dobrostan zwierząt,
  • działania rolno-środowiskowo-klimatycznego,
  • poddziałania: 8.1. Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych,
  • poddziałania 8.5. Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

Obecnie ministerstwo planuje, że zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w przypadku pakietów przyrodniczych (Pakiet 4. i 5.) i Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone będą podejmowane na 5 lat, a w przypadku pozostałych pakietów – na 2 lata. W okresie przejściowym natomiast, zobowiązania ekologiczne będą podejmowane na okres 3 lat, a w ramach działania Dobrostan zwierząt – na 1 rok.

Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach działań PROW 2014-2020, zarówno na rok 2020, jak i na rok 2021 zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jednak ze względu na podejmowane na szczeblu UE decyzje, w chwili obecnej trudno jednoznacznie przesądzić jak będą wyglądały ostatecznie terminy naborów wniosków w 2021 roku oraz zakres zobowiązań, a także wspomniane wcześniej dopłaty do buraków cukrowych.

krir.pl/fot.pixabay


Autor: Świat Rolnika

ARiMR: 23 czerwca zakończenie mechanizmu dostawy jabłek


Autor: Świat Rolnika

Producenci jabłek zgłaszają się po pomoc – 90 proc. limitu wykorzystane


Autor: Świat Rolnika

Producenci jabłek z nadzwyczajną pomocą! 85 proc. limitu wykorzystane


BULT SMOGOWICZE