PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Dobrostan owiec i kóz – warunki dopłat w ekoschemacie

Dobrostan owiec i kóz – warunki dopłat w ekoschemacie

Autor: Świat Rolnika 2022-08-07 10:00:00
Dobrostan owiec i kóz

Dobrostan owiec i kóz stanowi element ekoschematu ,,Dobrostan zwierząt”. Przedstawiamy warunki, jakie należy spełnić, by otrzymać dofinansowanie.

Nowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 wprowadza istotne modyfikacje w zakresie ekoschematu ,,Dobrostan zwierząt”. Między innymi zwiększono dwukrotnie budżet na jego realizację do około 1,4 mld euro. Z dofinansowania mogą skorzystać również hodowcy owiec i kóz.

Dopłaty do owiec – warunki

Choć ekoschemat ,,Dobrostan zwierząt” realizowany będzie w oparciu o system punktowy (1 pkt odpowiada ok. 100 zł), jeśli chodzi o owce pozostano przy systemie wariantowym. Warunkiem otrzymania świadczenia jest zapewnienie owcom wypasu lub dostępu do wybiegu przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym. Należy także zwiększyć o co najmniej 20% ich powierzchnię bytową w pomieszczeniach czy budynkach w stosunku do obowiązujących norm prawnych.

Zgodnie z wymogami powierzchnia pomieszczenia dla owiec utrzymywanych pojedynczo powinna wynosić w dobrostanie:

 • co najmniej 2,16 m2 dla samicy owcy domowej w wieku powyżej 12 miesięcy
 • co najmniej 3 m2 dla samicy owcy domowej w wieku powyżej 12 miesięcy z jagnięciem; przy każdym kolejnym jagnięciu zwiększa się tę przestrzeń o dodatkowe 0,84 m2
 • co najmniej 1,8 m2 dla samicy owcy domowej w wieku od 6 do 12 miesięcy
 • co najmniej 3,6 m2 dla samca owcy domowej w wieku powyżej 12 miesięcy
 • co najmniej 2,4 m2 dla samca owcy domowej w wieku od 6 do 12 miesięcy
 • co najmniej 0,96 m2 dla samca owcy domowej – skopka.

Powierzchnia pomieszczenia dla owiec utrzymywanych grupowo w przeliczeniu na jedną owcę powinna wynosić w dobrostanie:

 • co najmniej 1,2 m2 dla samicy owcy domowej w wieku powyżej 12 miesięcy
 • co najmniej 1,8 m2 dla samicy owcy domowej w wieku powyżej 12 miesięcy z jagnięciem; przy każdym kolejnym jagnięciu zwiększa się tę przestrzeń o dodatkowe 0,6 m2
 • co najmniej 0,96 m2 dla samicy owcy domowej w wieku od 6 do 12 miesięcy
 • co najmniej 2,4 m2 dla samca owcy domowej w wieku powyżej 12 miesięcy
 • co najmniej 1,8 m2 dla samca owcy domowej w wieku od 6 do 12 miesięcy
 • co najmniej 0,72 m2 dla samca owcy domowej – skopka.

Przejdziemy teraz do bardzo istotnej kwestii, a mianowicie benefitów finansowych. Ile można otrzymać za realizację punktu KPS ,,Dobrostan owiec i kóz”?

Dobrostan owiec i kóz

Dobrostan owiec i kóz – stawki za owce

Dobrostan owiec i kóz ma określone stawki dopłat. W kalkulacji płatności uwzględniono koszty bezpośrednie produkcji, do których zaliczono m.in. koszty pasz, koszty strzyży, koszty weterynaryjne (korekta racic, odrobaczanie, leki, usługi weterynaryjne) itp.

Wyliczenie płatności przeprowadzono w odniesieniu do chowu alkierzowo – pastwiskowego owiec o mleczno–mięsnym kierunku użytkowania. Uznając, że zwykłą praktyką w produkcji owiec jest wypas letni/dostęp do wybiegów w sezonie wegetacyjnym, kosztów z tym związanych nie uwzględniono w wyliczeniu stawki.

Kalkulacja płatności opiera się na stratach w produkcji wynikających ze zmniejszenia liczebności owiec w celu zapewnienia zwiększonej o 20% powierzchni bytowej w pomieszczeniach/budynkach oraz na spadku kosztów wynikającym ze zmniejszenia liczby zwierząt.

Rolnik może otrzymać dopłaty w wysokości 347,17 €/DJP na każdą samicę owcy domowej w wieku co najmniej 12 miesięcy. Po uwzględnieniu współczynnika przeliczeniowego dla owiec (0,1) daje to kwotę 34,71 €, co odpowiada w przybliżeniu 154,5 zł za owcę.

Dopłaty do kóz – warunki

Dobrostan owiec i kóz zakłada spełnienie określonych wymogów także dla drugiej grupy zwierząt. Aby sprostać wymaganiom i otrzymać pieniądze z ekoschematu należy zapewnić wszystkim grupom technologicznym zwierząt z gatunku koza domowa utrzymywanie bez uwięzi oraz wypas przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym. Muszą one także mieć dostęp do wybiegu przez cały rok –o powierzchni zwiększonej co najmniej o 20% w stosunku do obowiązujących norm prawnych, a także zwiększoną co najmniej o 20% powierzchnię bytową w pomieszczeniach lub budynkach.

Zgodnie z wymogami powierzchnia pomieszczenia dla kóz utrzymywanych pojedynczo powinna wynosić w dobrostanie:

 • co najmniej 1,8 m2 dla samicy kozy domowej w wieku powyżej 12 miesięcy
 • co najmniej 1,8 m2 dla samicy kozy domowej w wieku powyżej 12 miesięcy z koźlęciem ssącym; przy każdym kolejnym koźlęciu zwiększa się tę przestrzeń o dodatkowe 0,36 m2
 • co najmniej 1,8 m2 dla samca kozy domowej w wieku powyżej 12 miesięcy
 • co najmniej 3,6 m2 dla samca kozy domowej w wieku powyżej 12 miesięcy przeznaczonego do rozrodu.

Powierzchnia kojca dla kóz utrzymywanych grupowo w przeliczeniu na jedną kozę powinna wynosić w dobrostanie:

 • co najmniej 1,8 m2 dla samicy kozy domowej w wieku powyżej 12 miesięcy
 • co najmniej 1,8 m2 dla samicy kozy domowej w wieku powyżej 12 miesięcy z koźlęciem ssącym; przy każdym kolejnym koźlęciu zwiększa się tę przestrzeń o dodatkowe 0,36 m2
 • co najmniej 1,8 m2 dla samca kozy domowej w wieku powyżej 12 miesięcy
 • co najmniej 3,6 m2 dla samca kozy domowej w wieku powyżej 12 miesięcy przeznaczonego do rozrodu
 • co najmniej 1,2 m2 dla samicy lub samca od osadzenia do osiągnięcia dojrzałości płciowej, czyli do ukończenia 12 miesięcy.  

Powierzchnia wybiegu w przeliczeniu na jedną sztukę powinna wynosić w dobrostanie:

 • co najmniej 4,8 m2 dla wszystkich grup technologicznych z gatunku koza domowa poza samcem w wieku powyżej 12 miesięcy, w tym również samcem przeznaczonym do rozrodu
 • co najmniej 7,2 m2 dla samca gatunku koza domowa w wieku powyżej 12 miesięcy, w tym również samca przeznaczonego do rozrodu.

Dobrostan owiec i kóz – stawki za kozy

Podobnie, jak w przypadku owiec, rolnik może otrzymać dopłaty jedynie na samicę kozy domowej w wieku co najmniej 12 miesięcy. Poza czynnikami uwzględnionymi w przypadku owiec, w kalkulacji płatności wzięto pod uwagę spadek dochodu z tytułu sprzedaży mleka, serów, żywca wynikający ze zmniejszenia obsady oraz spadek kosztów wynikający ze zmniejszenia liczby zwierząt.

Wysokość dopłaty wynosi 347,17 €/DJP na każdą samicę kozy domowej w wieku co najmniej 12 miesięcy. Po uwzględnieniu współczynnika przeliczeniowego dla kóz (0,1) daje to kwotę 33,52 €, co odpowiada w przybliżeniu 149 zł za kozę.

Czytaj również:Polski Plan Strategiczny WPR został zmieniony. Sprawdź modyfikacje

GOV /WIR /fot.pixabay